ZAVALA – Selo »Zavala«

Ime / Name
Selo »Zavala«

Code: ZV-AA-01                                                   


Adresa / Adresse
Zavala

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,12500°    Longitude: E 16,68800° 
Visina / Höhe: 80 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Selo Zavala i mala luka na južnoj strani Otoka Hvara, u predjelu zvanom Plaže. Zavala je dobila ime po Rtu Zači (žalac) koji se spominje još od 15 veka. Nastaje kao pastirski stan – stanovnika Pitava još u srednjem vijeku. Sačuvane su kuće grañene u suhozidu s krovom na jednu vodu.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Das Dorf Zavala und der kleine Hafen liegen auf der Südseite von Insel Hvar, in einer Gegend namens Plaž (=Strand). Zavala ist nach dem Kap Zača benannt, das seit dem 15. Jahrhundert erwähnt wird. Es wurde im Mittelalter als Wohnstätte für Schäfer von Pitve errichtet. Erhalten sind noch Häuser in Trockenbauweise mit einem Dach für Regenwasser.

Na položaju Mirke je postojala rimska villa rustica, a u pretpovijesti naselje, kako je suditi prema nalazima keramike.

In der Gegend von Mirka gab es eine römische Villa rustika, und eine prähistorische Siedlung, wie durch Keramikfunde belegt wurde.

Hvarski Statut je 1331. g. ovo područje predvidio samo za ispašu, što je prekršeno u 15. st. kada se pojavljuju prve privatne gratie (davanje zemlje na korištenje) za ovo područje. Knez Tadija Kačić je 1606. g. dobio 1800 h na području Zavale i Ivandolca, Zaca i Taja u dokumentima, za preseljenje pred Turcima.

Das Statut von Hvar im Jahr 1331 erwähnte dieses Gebiet nur für die Beweidung, die im 15. Jh. gestört wurde, als die erste private Landnutzung in diesem Gebiet geschah. Der Ritter Tadija Kačić erhielt 1606 im Gebiet von Zavala Ivandolac, Zaca und Taja 1800 ha. Land zur Umsiedlung wegen der Türkengefahr.

U Zavali je kuća familije Duboković Nadalini u bidermajerskom stilu od 1830. godine. Pored toga nalazi se kapela Sv. Jurja. U selu dominira veliki kompleks vinograda Konteja, obložen 1820. Iznad Zavale nalazi se kapela posvećena sv. Ante. Lokalna crkva je Sv. Petra Veronskog iz 14. st.

in Zavala steht das Haus der Familie Nadalini Duboković im Biedermeier-Stil aus dem Jahr 1830. Hinzu kommt die Kapelle des hl. Georg. Das Dorf wird von einem großen Weinbergkomplex, Konteja, dominiert, der 1820 angelegt wurde. Oberhalb von Zavala befindet sich eine Kapelle, die dem hl. Antonius geweiht ist. Die alte Ortskirche ist dem hl. Peter Veronsky geweiht und stammt aus dem 14. Jahrhundert.


Linkovi / Links

Webcam Zavala