BOGOMOLJE – Kapela »Sv. Ante Padovanski«


Ime / Name
Kapela »Sv. Ante Padovanski« / Kapelle des hl. Antonius von Padua

Code: BO-CP-03                               


Adresa / Adresse
Bogomolje-Glava

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13433°    Longitude: E 17,00282° 
Visina / Höhe: 252 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4229/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.10.2014 10:09:40


Informacije

Kapela od prirodnog kamena sagrađena je oko 1900.g. Tadija Matijaševića. Obnovio ju je Milivoj Matijašević 2005. godine. Mjedena ploča izvještava o tome pored kipa sv. Antonij u kapeli.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die Kapelle aus Naturstein wurde um 1900 von Tadija Matijašević erbaut und von Milivoj Matijaševic im Jahr 2005 erneuert. Daran erinnert die Messingtafel neben der Statue des hl. Antonius im Inneren der Kapelle.

KAPELA
Sv. Ante
18. st.
ZAVJETNU KAPELU
OBNOVOVIO 2005
MILIVOJ MATIJAŠEVIĆ

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links