BOGOMOLJE – Trim BO-TR-01


Ime / Name
Trim BO-TR-01

Code: BO-TR-01                               


Adresa / Adresse
U istočnom, južno od magistrale / im Osten, südlich der Hauptstraße

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13325°   Longitude: E 17,02097°
Visina / Höhe: 204 m

Katastarska čestica / Grundstücke
3922/27

Datum snimanja / Erfassungsdatum
26.05.2013 17:39:22


Informacije

Trim se nalazi u mreži suhozida u nedovoljno iskorištenim maslinicima. Velika zgrada u vanjskom obliku dosta odstupa od trima na otoku Hvaru. Zbog više nagnutih vanjskih zidova koji završavaju gotovo u obliku kupole i nemaju izražene gradacije, on više podsjeća na francuske Bories. Također je vrlo visok iznutra – u odnosu na njegov promjer. Nagib kupole počinje na visini od oko 2 m! Lijevo od ulaza, blokovi stepenice vode do trimu.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim liegt in einem Netz von Trockensteinmauern in wenig genutzten Olivenhainen. Der große Bau weicht in seiner äußeren Form ziemlich von den Trims auf der Insel Hvar ab. Durch seine stärker geneigten Außenwände die nach oben annähernd kuppelförmig enden und keine ausgeprägten Abstufungen aufweisen, ähnelt er eher französischen Bories. Er ist auch innen – im Verhältnis zu seinem Durchmesser – sehr hoch. Die Kuppelneigung beginnt erst in etwa 2 m Höhe! Links vom Eingang führen Blockstufen auf den Trim.

Suhozida / Trockensteinmauern
(izvor / Quelle: Geoportal DGU)

Dana 25.03.2019 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: maslinik
Podloga: ravna
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: malo se koristi
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: kameni prsten djelomično
Stepenište: stepenica
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: SZ (310°)
Promjer trima (cm): 460
Visina trima (cm): 410
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 230
Debljina zida (cm): 90
Širina vrata (cm): 80
Visina vrata (cm): 130
Širina unutra (cm): 260 – 280
Visina unutra (cm): 380
Volumen iznutra (m3): 15,60
Nema niše

Neobičan oblik trima /
ungewöhnliche Form des Trims

Am 25.03.2019 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Olivenhain
Untergrund: eben
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: kaum genutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: Steinring teilweise
Stiege: Stiege
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: NW (310°)
Trimdurchmesser (cm): 460
Trimhöhe (cm): 410
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 230
Wandstärke (cm): 90
Türbreite (cm): 80
Türhöhe (cm): 130
Innenraumbreite (cm): 260 – 280
Innenraumhöhe (cm): 380
Raumvolumen (m3): 15,60

Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links