HVAR – Rodna kuća »Petra Hektorovića«


Ime / Name
Rodna kuća »Petra Hektorovića« / Geburtshaus des Peter Hektorovića

Code: HV-TG-73                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Petra Hektorovića 8

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17263°   Longitude: E 16,44255°
Visina / Höhe: 5 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*111/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.05.2013 12:00:00


Informacije

Posebnu zanimljivost čini ranogotička kuća izgrađena na k. č. zgr. 111, poznata kao rodna kuća pjesnika Petra Hektorovića. Malo je poznato da je tu kuću zajedno s vrtom prema Pjaci 1494. godine kupio pjesnikov otac Marin od Petra Bartučevića za 86 dukata.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Besonders interessant ist aber das frühgotische Haus auf Grundstück Nr. *111, das als Geburtshaus des Dichters Peter Hektorović bekannt ist. Nur wenige wissen, dass dieses Haus mit einem Garten auf der Piazza im Jahre 1494 durch seinen Vater Marin Hektorović von Peter Bartučević für 86 Dukaten gekauft wurde.

Kuća je s južne strane bila naslonjena uz gradski zid, a s istočne i zapadne strane bila je slobodna. Raniji vlasnik kuće, kao i vrta pred gradskim zidom, bio je Ivan Mišetić, koji se godine 1458. spominje u ugovoru sklopljenim s don Pavlom Paladinićem Petar Bartučević dolazi dakle u posjed kuće tek nakon 1458. godine. Kući je pripadao i dio vrta pred gradskim zidom u vlasništvu Ivana Mišetića, koji ga poslije izravno prodaje Marinu Hektoroviću. Kuća je dakle razmjerno kratko (nakon 1458. – 1494.) pripadala Petru Bartučeviću.

Das Haus befindet sich auf der Südseite gegen die Stadtmauer hin, und war im Osten und Westen frei. Der frühere Besitzer des Hauses und des Gartens vor der Stadtmauer war Ivan Misetic, der im Jahr 1458 in einem Vertrag mit Don Paul Paladinić erwähnt wird. Peter Bartučević ist daher in den Besitz des Hauses erst nach 1458 gekommen. Das Haus und ein Teil des Gartens vor der Stadtmauer war im Eigentum des Ivan Mišetić, der es später direkt an Marin Hektorović verkaufte. Das Haus gehörte ihm daher nur relativ kurz (nach 1458 – 1494) danach Peter Bartučević.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links