STARI GRAD – Križ »mali Križ na putu«


Ime / Name
Križ »mali Križ na putu« / Kleines Kreuz am Wegrand

Code: SG-CZ-07                                    


Adresa / Adresse
Uz cestu od Starog Grada do Dol

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17514°   Longitude: E 16,61333°
Visina / Höhe: 44 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4652/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
13.10.2017 11:29:21


Informacije

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links