STARI GRAD – Objekt »Servis bicikla (1)«


Ime / Name
Objekt »Servis bicikla« / Radstation

Code: SG-OB-04                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Polje / Stari Grader Ebene

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18420°   Longitude: E 16,61872°
Visina / Höhe: 18 m

Katastarska čestica / Grundstücke
6249

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.05.2021 10:31:00


Informacije

Godine 2021. u blizini Starog Grada postavljene su servisi za bicikle. Jedan od njih u Starigradskom polju, drugi u gradu Stari Grad u parku Vorba i treći na poluotoku Kabal. Ovdje ćete naći zračnu pumpu i razne alate za manje popravke.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Im Jahre 2021 wurden im Umfeld von Stari Grad Servicestellen für Fahrräder errichtet. Eine davon im Starigradsker Feld, die zweite in der Stadt Stari Grad im Park Vorba und die dritte auf der Halbinsel Kabal. Hier findet man eine Luftpumpe und diverse Werkzeuge für kleinere Reparaturen.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Servis bicikla, park Vorba
Servis bicikla, poluotok Kabal
Objekt »Biciklistička ruta Dračevica« / Radroute „Dračevica“