STARI GRAD – Objekt »Gradsko groblje«

Ime / Name
Objekt »Gradsko groblje« / Städtischer Friedhof

Code: SG-OG-01                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Vukovarska cesta, gradsko groblje

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,18033°   Longitude: E 16,59617°
Visina / Höhe: 18 m

Zemljište / Grundstücke
*1138, 3667/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.05.2013 09:20:01


Informacije

Gradsko groblje:

Osnovan 1834.

Crkvica Sv. Marije:

Mrtvačnica:

Nove mrtvačnice za 2003. godinu.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Städtischer Friedhof:

Gegründet 1834

Friedhofskirche zur hl. Maria:

Aufbahrungshalle:

Neue Aufbahrungshalle aus dem Jahr 2003.


Linkovi / Links

Spomen ploča gradsko groblje / Gedenkafel Stadtfriedhof
Crkcica Sv. Marije / Kirche der hl. Maria
Javna zgrada Mrtvačnica / öffentliches Gebäude Aufbahrungshalle