SVIRČE – Dvojni trim »SV-TR-34 (trim Matijević)«


Ime / Name
Dvojni trim / Doppeltrim »SV-TR-34 (Trim Matijević)«

Code: SV-TR-34                                   


Adresa / Adresse
Svirče, Poljica, Jagodnarski Dolac

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14250°    Longitude: E 16,60969° 
Visina / Höhe: 471 m

Katastarska čestica / Grundstücke
1975/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
07.05.2015 11:51:41


Informacije

U ovom je sklopu desni trim bio „glavni“, imao je vrata, pod je bio popločan kamenim pločama i u njemu se spavalo, a lijevi je služio kao kuhinjica. Zidne niše mogu se pronaći u oba interijera. Trim je u dobrom stanju, ali se više ne koristi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Hier war der rechte Trim der Haupttrim. Er hatte eine Tür, der Boden war mit Steinplatten ausgelegt und man schlief darin. Der Linke wurde als kleine Küche benutzt. In beiden Innenräumen finden sich Wandnischen. Der Trim ist gut erhalten, wird aber nicht mehr genutzt.

Trim A

Ulaz trim (A) / Eingang Trim (A)

Trim A

Južna strana trim (A) / Südseite Trim (A)

Dana 23.04.2021 trim SV-TR-34-a je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: padina
Povezan s: drugim trimom
Upotreba: malo se koristi
Stanje: vrlo dobro uzdržati
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: S (0°)
Promjer trima (cm): 480
Visina trima (cm): 320
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 205 , stepenica 2: 270
Debljina zida (cm): 100
Širina vrata (cm): 85
Visina vrata (cm): 145
Širina unutra (cm): 280
Visina unutra (cm): 290
Volumen iznutra (m3): 11,41
Niša 1 (P/Š/V/D) (cm): 100 / 35 / 35 / 60
niša 2 (P/Š/V/D) (cm): 85 / 35 / 35 / 50

Am 23.04.2021 wurde der Trim SV-TR-34-a besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: Trim
Nutzung: kaum genutzt
Zustand: sehr gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: N (0°)
Trimdurchmesser (cm): 480
Trimhöhe (cm): 320
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 205 , Stufe 2: 270
Wandstärke (cm): 100
Türbreite (cm): 85
Türhöhe (cm): 145
Innenraumbreite (cm): 280
Innenraumhöhe (cm): 290
Raumvolumen (m3): 11,41
Nische 1 (P/B/H/T) (cm): 100 / 35 / 35 / 60
Nische 2 (P/B/H/T) (cm): 85 / 35 / 35 / 50


Trim B

Ulaz trim (B) / Eingang Trim (B)


Trim B

Istočna strana trim (B) / Ostseite Trim (B)

Dana 23.04.2021 trim SV-TR-34-b je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: padina
Povezan s: drugim trimom
Upotreba: malo se koristi
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: S (350°)
Promjer trima (cm): 490
Visina trima (cm): 280
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 160
Debljina zida (cm): 120
Širina vrata (cm): 70
Visina vrata (cm): 130
Širina unutra (cm): 250
Visina unutra (cm): 250
Volumen iznutra (m3): 7,61
Niša 1 (P/Š/V/D) (cm): 80 / 25 / 35 / 45

Am 23.04.2021 wurde der Trim SV-TR-34-b besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: Trim
Nutzung: kaum genutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: N (350°)
Trimdurchmesser (cm): 490
Trimhöhe (cm): 280
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 160
Wandstärke (cm): 120
Türbreite (cm): 70
Türhöhe (cm): 130
Innenraumbreite (cm): 250
Innenraumhöhe (cm): 250
Raumvolumen (m3): 7,61
Nische 1 (P/B/H/T) (cm): 80 / 25 / 35 / 45

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Dvojni trim / Doppeltrim »SV-TR-35 (istočni / östlicher Trim Matijević)«