ZASTRAŽIŠĆE – Trim (kučer) »ZA-TR-51«

Ime / Name
Trim (kučer) »ZA-TR-51«

Code: ZA-TR-51                             


Adresa / Adresse
Zastražišće, istočno od Grudaca

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13861°   Longitude: E 16,87388°
Visina / Höhe: 171 m

Katastarska čestica / Grundstücke
2471/13

Datum snimanja / Erfassungsdatum
14.05.2024 12:13:00


Informacije

Veliki trim nalazi se u grmlju istočno od mjesta Grudac, sjeverno od državne ceste 116. Trim, približno pravokutnog tlocrta, u donjem dijelu ima debljinu stijenke od 170-180 (!) cm. Na desnoj strani, 4 konzolne stepenice olakšavaju penjanje na prvu razinu trima.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der große Trim befindet sich im Buschwerk östlich der Ortschaft Grudac, nördlich der Staatsstraße 116. Der Trim mit annähernd rechteckigem Grundriss hat im unteren Bereich eine Wandstärke von 170-180 (!) cm. An seiner rechten Seite erleichtern 4 Kragstufen den Aufstieg auf die erste Trimstufe.

U visokoj, gotovo kvadratičnoj unutrašnjosti nalaze se dvije zidne niše. Nedostaje pokrovna ploča kupole. Inače trim je u dobrom stanju ali se više ne koristi.

Im hohen, annähernd quadratischen Innenraum befinden sich zwei Wandnischen. Die Abdeckplatte der Kuppel fehlt. Ansonsten ist der Trim gut erhalten, wird aber nicht mehr genutzt.

Izvor: Hrvatska osnovna karta – Geoportal DGU

Quelle: Grundkarte Kroatiens – Geoportal DGU

Ulaz / Eingang

stražnji dio trima / Trimrückseite

Dana 14.05.2024 12:13:ß0 trim ZA-TR-51 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: grmlje
Podloga: nakošena
Povezan s: samostojeći, izoliran
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: nema prstena
Stepenište: konzolne stepenice
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: SZ (310°)
Promjer trima (cm): 650
Visina trima (cm): 340
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 200 , stepenica 2: 300
Debljina zida (cm): 170
Širina vrata (cm): 80
Visina vrata (cm): 125
Širina unutra (cm): 280 – 310
Visina unutra (cm): 330
Volumen iznutra (m3): 14,46
Niša 1 (P/Š/V/D) (cm): 120 / 30 / 25 / 55
niša 2 (P/Š/V/D) (cm): 90 / 30 / 25 / 45

Am 14.05.2024 12:13:ß0 wurde der Trim ZA-TR-51 besucht und näher untersucht:

Standort: Buschwerk
Untergrund: geneigt
Verbunden mit: freistehend
Nutzung: ungenutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: Kragsteine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: NW (310°)
Trimdurchmesser (cm): 650
Trimhöhe (cm): 340
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 200 , Stufe 2: 300
Wandstärke (cm): 170
Türbreite (cm): 80
Türhöhe (cm): 125
Innenraumbreite (cm): 280 – 310
Innenraumhöhe (cm): 330
Raumvolumen (m3): 14,46
Nische 1 (P/B/H/T) (cm): 120 / 30 / 25 / 55
Nische 2 (P/B/H/T) (cm): 90 / 30 / 25 / 45

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links