Objašnjenja / Erläuterungen

Na svakoj stranici možete potražiti bilo koji sadržaj web mjesta u gornjem desnom i donjem lijevom kutu!

Auf jeder Seite können sie rechts oben und links unten nach beliebigen Inhalten der Webseite suchen!


Mjesto stranica / Ortsseite

Izbornik Mjesta / Orte odvest će vas na različita mjesta (npr. Pitve).

Über das Menü Mjesta / Orte gelangen Sie zu den einzelnen Ortschaften (z.B. Pitve).

U stranici mjesta naći ćete sakupljene objekata. Klik na sliku pregleda vodi do odgovarajuće stranice objekata (npr. kulturnopovijesna cjelina Pitve).

In der Ortsseite finden Sie die gesammelten Objekte. Ein Klick auf das Vorschaubild führt dort zur entsprechenden Objektseite. (z.B. kulturhistorische Einheit Pitve)

Stranica mjesta Pitve / Ortsseite für Pitve


Objektna stranica / Objektseite

U objektnoj stranici objekt je detaljnije prikazan i opisan (npr. kulturnopovijesna cjelina Pitve).

In der Objektseite wird das Objekt vorgestellt und näher beschrieben. (z.B. kulturhistorische Einheit Pitve)

Objektna stranica – Kulturnopovijesna cjelina / Objektseite – Kulturhistorische Einheit