BOGOMOLJE – Župna crkva »Sv. Marije«


Ime / Name
Župna crkva »Sv. Marije« (Gospa od Karmena, Navještenja Blažene Djevice Marije)« / Pfarrkirche zur hl. Maria (Unsere liebe Frau vom Berg Karmel, Verkündigung der Jungfrau Maria

Code: BO-CI-01                                      


Adresa / Adresse
Bogomolje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13076°    Longitude: E 16,99250° 
Visina / Höhe: 233 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*16, 651

Datum snimanja / Erfassungsdatum
26.05.2013 15:28:00


Informacije

Crkva je građena u 16. st., a prvi put se spominje u vizitaciji biskupa Valeria 1579. Sadašnji izgled je baroknog stile iz početka 18. stoljeća. Istočno od crkve je podignuto novo grobište.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
RST-419,24/55-1975 (Inventar)


Info

Die Kirche wurde im 16. Jahrhundert erbaut und zum ersten Mal im Zuge der Visitation von Bischof Valeria im Jahr 1579 erwähnt. Das heutige barocke Aussehen erhielt sie im frühen 18. Jahrhundert.

Godine 1627. pod crkve bio je pun grobnica, a groblje je postojalo i uokolo nje, iako se tada u njemu iz nekoga razloga nije sahnranjivalo. Za pošienja crkve u 18. st. grade se nove grobnice 1758.g., a 1777.g. radi ih u crkvi majstor Butijerović, i na grobištu – tada opasanom zidom – majstor Ignacije. Nažalost su  grobnice u crkvi prekrivene betonskim podom oko 1920. godine. Grobište oko crkve služilo je do konca 19. st., kada je podignuto novo istočno od crkve. (Izvor: Joško Kovačić, Župa Bogomolje na Hvaru)

Im Jahr 1627 war der Boden der Kirche voller Gräber, und ein Friedhof existierte auch um die Kirche herum, obwohl zu dieser Zeit aus irgendeinem Grund hier niemand begraben wurde. 1758 und 1777 wurden neue Gräber errichtet, um die Kirche besuchen zu können. Sie werden in der Kirche von Meister Butijerović und auf dem Friedhof – damals von einer Mauer umgeben – von Meister Ignatius hergestellt. Die Gräber in der Kirche wurden um 1920 mit einem Betonboden bedeckt. Der Friedhof rund um die Kirche diente bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als östlich der Kirche ein neuer Friedhof errichtet wurde. (Quelle: Joško Kovačić, Župa Bogomolje na Hvaru)

Gospa Karmelska ili Gospa od (brda) Karmela, katolički je blagdan koji se slavi 16. srpnja u uspomenu na zaštitu Majke Božje. Nakon mise, kip Gospe od Karmela nosi se kroz selo u tradicionalnoj procesiji.

Unsere Liebe Frau von Carmel oder Unsere Liebe Frau vom (Berg) Carmel, ist ein katholischer Feiertag, der am 16. Juli in Erinnerung an den Schutzheilige Mutter Gottes gefeiert wird. Nach der Messe wird in der traditionellen Prozession die Statue Unserer Lieben Frau vom (Berg) Carmel durch den Ort getragen.

Inventar crkve sastoji se od 9 predmeta iz razdoblja od XV.-XVIII. stoljeća. Najznačajniji je kalež iz XV. stoljeća, gotičkog sloga, kao i viseći svijećnjak iz šarenog stakla iz XVIII. stoljeća. Inventar je zaštićeno kulturno dobro.

Das Kircheninventar besteht aus 9 Gegenständen aus der Zeit vom 15.-18. Jahrhundert. Am bedeutendsten ist der gotische Kelch aus dem 15. Jahrhundert, sowie ein hängender Kerzenhalter aus buntem Glas aus dem 18. Jahrhundert. Das Inventar ist geschütztes Kulturgut.

Oznaka kulturnog dobra: RST-419,24/55-1975
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Code für Kulturgüter: RST-419,24 / 55-1975
Typ: bewegliches Kulturgut – Sammlung
Rechtsstatus: geschütztes Kulturgut


Brdo Karmel u Palestini uz obalu Sredozemnoga mora mjesto je odakle je Ilija prorok branio vjeru u Izraelu. U Starom Zavjetu spominje se kao mjesto gdje je prorok Ilija izazvao 450 Baalovih proroka da vide koji će Bog uspjeti zapaliti žrtvenu vatru, što je završilo Ilijinom i Jahveovom pobjedom.

Der Berg Carmel in Palästina am Mittelmeer ist der Ort, an dem der Ilianische Prophet den Glauben in Israel verteidigte. Im Alten Testament wird es als der Ort erwähnt, an dem der Prophet Elias 450 Baal-Propheten veranlasste, zu sehen, wer es Gott gelingen würde, das Opferfeuer zu verbrennen, das mit Elias und dem Sieg Jahwes endete.

Karmel je i mjesto na kojem je za vrijeme križarskih ratova 1155. godine osnovao križar Bertold iz Kalabrije osnovao i po kome je nazvao rimokatoličkicrkveni red – Karmelićani. U doba križarskih ratova počeli su se skupljati u zajednice na Karmelu pobožni muževi da tu u pokori i molitvi, pod zaštitom Blažene Djevice Marije, služe Bogu. Za njih je prvo pravilo sastavio sveti Albert, jeruzalemski patrijarh 1209. godine. Po gori Karmelu i kapeli Blažene Djevice Marije ovi su se redovnici nazvali „Braća Blažene Djevice Marije od gore Karmela“. U karmelićanskoj crkvi u Haifi razni natpisi uklesani u mramor i danas svjedoče o postanku karmelskoga reda

Carmel ist auch der Ort, an dem während der Kreuzzüge im Jahr 1155 der Kreuzritter Bertold aus Kalabrien den römisch-katholischen Orden gründete und ihn die Karmeliter nannte. Zur Zeit der Kreuzzüge versammelten sich die frommen Männer in der Carmel-Gemeinschaft, um gehorchen, zu beten und unter dem Schutz der allerseligsten Jungfrau Maria Gott zu dienen. Die erste Regel wurde 1209 von St. Albert, dem Patriarchen von Jerusalem, verfasst. Auf dem Berg Carmel mit der Kapelle der Heiligen Jungfrau Maria, nannten sich diese Mönche „Bruderschaft der seligen Jungfrau Maria vom Berg Carmel“. In der Karmeliterkirche von Haifa sind verschiedene marmorierte Inschriften noch Zeuge der Entstehung des Karmeliterordens.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Križ »ispred crkve« / Kreuz vor der Kirche