BOGOMOLJE – Starokatolička crkva

Ime / Name
Starokatolička crkva / Altkatholische Kirche

Code: BO-CI-02                                  


Adresa / Adresse
Bogomolje, Selo

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,13111°    Longitude: E 16,99673° 
Visina / Höhe: 238 m

Zemljište / Grundstücke
632

Datum snimanja / Erfassungsdatum
12.10.2014 15:39:20


Informacije

Mala grupica starokatolika također je imala svog svećenika iz Bogomolja na Hvaru. Bio je to Juraj-Ivo Barbarić, koji je obavljao obrede na narodnom jeziku. Kao katolički župnik 1915. istupio je iz Katoličke crkve i pridružio se Starokatoličkoj crkvi, osnovavši 1924. župu u Bogomolju.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Eine kleine Gruppe von Alt-Katholiken hatte auch ihren Priester in Bogomolge auf der Insel Hvar. Es war Georg-Ivo Barbarić, der den Ritus in der Muttersprache pflegte. Als ursprünglich katholischer Priester wechselte er im Jahr 1915 zur Altkatholischen Kirche. Er gründete im Jahr 1924 die Altkatholische Pfarre in Bogomolje.

Tako je u vrijeme don Dinkova Vrankovića službovanja u Bogomolju (1934.-1939.) u samom središtu sela, ravno nasuprot njegova župnog dvora, 1935. podignuta starokatolička crkva, što je označilo svojevrsni vrhunac tog krivovjerja u Hvarskoj biskupiji.

In der Zeit als Don Dinko Vranković hier wirkte (1934. bis 1939.), wurde in der Mitte des Dorfes, direkt gegenüber dem Pfarrhaus, im Jahr 1935 eine Altkatholische Kirche gebaut. Sie markierte den Höhepunkt dieser Art der Häresie in der Diözese Hvar.

Spomen ploča s uništenim natpisom nalazi se na pročelju iznad ulaznih vrata. Crkva je danas zatvorena.

An der Fassade befindet sich über dem Eingangstor eine Gedenktafel mit zerstörter Inschrift. Die Kirche ist heute geschlossen.


Links

Spomen ploča / Gedenktafel