GROMIN DOLAC – Kula »Obradić-Bevilaqua (danas Machiedo)«


Ime / Name
Kula »Obradić-Bevilaqua (danas Machiedo)« / Turm »Obradić-Bevilaqua (heute Machiedo)«

Code: GD-TD-01                                              


Adresa / Adresse
Gromin Dolac

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12933°   Longitude: E 16,72766°
Visina / Höhe: 63 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*413, *653 (DKP Jelsa)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
25.05.2015 09:31:00


Informacije

Kulu Machiedo, smještenu u središtu naselja Gromin Dolca, sagrdio je oko 1660.g. Ivan Obradić kao obrambenu građevinu. Ivan Obradić Bevilaqua (1619-1673) je bio brodovlasnik koji se istakao u sudjelovanju u obrani Dalmacij e od Turaka. Njegova kuća bila je u Jelsi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-4945


Info

Der Turm Machiedo, im Zentrum der Siedlung Gromin Dolac gelegen, wurde um 1660 von Ivan Obradic zur Verteidigung errichtet. Ivan Obradić Bevilaqua (1619-1673) war Reeder und machte sich bei der Verteidigung Dalmatiens von den die Türken verdient. Sein Haus befand sich in Jelsa.

On je poslije uspješnog sudjelovanja u obrani Splita 1657. godine, proglašen vitezom Sv. Marka, a za nagradu je dobio posjed oko Gromin Dolca. Nedugo poslije investiture gradi ovu kulu kao gospodarsko i obrambeno središte posjeda.

Nach seiner erfolgreichen Teilnahme an der Verteidigung von Split im Jahre 1657 wurde er zum Ritter des hl. Mark geschlagen, und als Belohnung kam er in den Besitz von Gromin Dolac. Kurz danach wurde dieser Turm als Wirtschafts- und Verteidigungszentrum des Anwesens errichtet.

Osim kule na svojem posjedu Bevilaqua je sudjelovao u gradnji fortifikacija na otokum, o čemu svjedoči tekst diplome o promaknuću u čast viteza Sv. Marka iz 1670. Godine.

Neben dem Turmbau auf seinem Grundstück nahm er an der Errichtung von Befestigungsanlagen auf der Insel teil, wie aus dem Text eines Beförderungsdiploms zu Ehren des Ritters des hl. Mark aus dem Jahr 1670 hervorgeht:

Kula je jedan od starih arhitektonskih oblika u narodnoj arhitekturi. To je osebujni tip utvrđene kuće po pravilu kvadratičnog tlocrta. Kula je kvadratičnog tlocrta veličine 6,7 x 6,7 m s prizemljem i dva kata, a glavni je ulaz zapadne strane. S istočne strane ima sporedan ulaz. Kula je građena od kamena, s kovom na četiri vode.

Der Turm hat die typischen Formen alter Volksarchitektur. Er hat die unverwechselbare Struktur eines befestigten Hauses mit quadratischen Grundriss. Der Turm hat ein quadratisches Erdgeschoss von 6,7 x 6,7 m und zwei obere Etagen. Der Haupteingang befindet sich auf der Westseite. Auf der Ostseite gibt es einen Seiteneingang. Der Turm ist aus Stein errichtet und besitzt ein Zeltdach.

Nagib tla i njegovo pravilno korištenje omogućili su dva ulaza u kulu s razine tla. Gospodarski ulaz je s glavnog puta naselja, a drugi reprezentativniji za zaklonjenog proširenja puta koji vodi do zajedničke gustirne. Na drugi kat dolazi se unutarnjim stubištem u prostor podijeljen drvenim pregradama. Maleni otvori na kuli orijentirani su na sve četiri strane svijeta i još više potvrđuju njenu obrambenu funkciju.

Die Geländeneigung ermöglichten den direkten Eintritt in zwei Geschoße des Turms. Der Wirtschaftseingang von der Hauptstraße her, und der andere, der repräsentativere von der geschützten Verlängerung der Straße her, die zur gemeinsamen Zisterne führt. In den zweiten Stock kommt man über eine interne Treppe zu einem Raum, der durch hölzerne Trennwände geteilt wird. Kleine Öffnungen sind an allen vier Himmelrichtungen und bestätigen die Verteidigungsfunktion noch stärker.

Danas je kula obnovljena. Kula Machiedo svojom je arhitekturom dala obliježje naselju Gromin Dolac i pored toga što arhitektonski izraz nije izraz tradicijske arhitekture, ali ona koristi neke tog područja. Kula Machiedo jedna je od rijetkih zdanja te namjene na otoku Hvaru. Sličan toranj nalazi u uvali Kožija u Gdinj.

Heute ist der Turm renoviert. Der Turm Machiedo hat Gromin Dolac etwas von seiner Architektur gegeben. Trotz der Tatsache, dass seine Architektur nicht Ausdruck der traditionellen Architektur ist, zeigt er etwas aus der Gegend. Der Turm ist eines der wenigen Gebäude dieser Art auf der Insel Hvar. Ein ähnlicher Turm befindet sich in der Bucht Kožija in Gdinj.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011. Datum tiskanog izdanja: 04. 08. 2011. Broj registra Z-4945

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2011. Veröffentlichungsdatum: 04. 08. 2011. Registriernummer Z-4945

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Kuća Ivana Obradić Bevilaqua / Haus des Ivan Obradić Bevilaqua
Gdinj – Kula u uvali Kožija / Turm in der Bucht Kožija