MALO GRABLJE – Križ »Kameni križ«


Ime / Name
Križ »Kameni križ« / Seinkreuz

Code: GM-CZ-01                                          


Adresa / Adresse
Malo Grablje, na ulazu u mjesto / am Ortsanfang

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16769°    Longitude: E 16,50359° 
Visina / Höhe: 121 m

Katastarska čestica / Grundstücke
503/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
24.09.2016 10:43:03


Informacije

Mali kameni križ iz 19. stoljeća nalazi se na početku Malog Grablja i služio je kao orijentir u prostoru u uskoj i dugačkoj kotlini kojom prolazi stari „Opjeni put“ (Via communis) iz grada Hvara prema Velom Grablju i Staro Gradu.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Das kleine Steinkreuz aus dem 19. Jahrhundert befindet sich am Ortsanfang von Malo Grablje und diente als Meilenstein durch das lange und schmale Tal an der alten Gemeindestraße (Via communis) von der Stadt Hvar nach Velo Grablje und weiter nach Stari Grad.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links