VELO GRABLJE – Trim »GV-TR-86«

Ime / Name
Trim »GV-TR-86«

Code: GV-TR-86                               


Adresa / Adresse
Velo Grablje, Vitarnica, put na Sv. Nikole / Weg nach Sv. Nikola

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16524°   Longitude: E 16,53807°
Visina / Höhe: 297 m

Katastarska čestica / Grundstücke
3103 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
29.04.2024 13:53:00


Informacije

Trim se nalazi na padini, u predjelu Vitarnica ispod staze za Sv. Nikole. Jako je oštećena, a kupola joj se srušila. Okrugla unutrašnjost obložena je kamenjem.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich am Berghang, in der Gegend Vitarnica unterhalb des Weges nach Sv. Nikola. Er ist stark beschädigt, seine Kuppel ist eingestürzt. Der runde Innenraum ist von Steinen bedeckt.

oštećenog ulaza / der beschädigte Eingang

pogled na istok / Blick nach Osten

Dana 29.04.2024 trim GV-TR-86 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: grmlje
Podloga: padina
Povezan s: samostojeći, izoliran
Upotreba: ne koristi se
Stanje: kupola se srušila
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: J (160°)
Promjer trima (cm): 400
Visina trima (cm): ?
Visina stepenica (cm): stepenica 1: ?
Debljina zida (cm): 100
Širina vrata (cm): 75
Visina vrata (cm): 80
Širina unutra (cm): 180 – 200
Visina unutra (cm): ?
Volumen iznutra (m3): ?
Nema niše

Am 29.04.2024 wurde der Trim GV-TR-86 besucht und näher untersucht:

Standort: Buschwerk
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: freistehend
Nutzung: ungenutzt
Zustand: Kuppel fehlt
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: S (160°)
Trimdurchmesser (cm): 400
Trimhöhe (cm): ?
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: ?
Wandstärke (cm): 100
Türbreite (cm): 75
Türhöhe (cm): 80
Innenraumbreite (cm): 180 – 200
Innenraumhöhe (cm): ?
Raumvolumen (m3): ?
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links