HVAR – Postaja »V. Križnog puta«


Ime / Name
Postaja »V. Križnog puta« / 5. Kreuzwegstation

Code: HV-CW-05                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Šetalište put Križa 15

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16880°   Longitude: E 16,44349°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke
519/4

Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.10.2014 09:31:16


Informacije

V. postaja Križnog puta.
Simon Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Oko 1720. g.

Brončano reljef djelo je fra Joakima Gregova i osnovan je 2008. godine. Fra Joakim Greg je predstojniku franjevačkog samostana, kipar, slikar, pjesnik i restaurator.

Natpis na dnu:
NA ČAST MONS. SLOBODANA STAMBUKA

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

5. Kreuzwegstation.
Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen

Um 1720

Das Bronzerelief ist ein Werk des Paters Joachim Greg und wurde im Jahr 2008 aufgestellt. Paters Joachim Greg ist Leiter des Franziskanerklosters und akad. Bildhauer, Maler, Dichter und Restaurator.

Bildunterschrift:
In Ehren Mons. Slobodan Stambuk

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Legenda o nastanku kapelica križnog puta / Legende von der Entstehung der Kreuzwegkapellen.