HVAR – Zgrada »Kazališta«

Ime / Name
Zgrada »Kazališta« / Gebäude – Theater

Code: HV-TG-05                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44 / Obala Riva 1, Fontik

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,17212°   Longitude: E 16,44175°
Visina / Höhe: 6 m

Zemljište / Grundstücke
*204, *205

Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.10.2014 10:22:41


Informacije

Hvarsko je kazalište smješteno u monumentalnoj zgradi Arsenala u samom središtu grada Hvara. Nastalo je u istočnom dijelu prvog kata Arsenala. Kao spomenički objekt i prostor scenskog djelovanja značajan je dio hvarske prošlosti, ali i sadašnjosti.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-6398


Info

Das Theater der Stadt Hvar befindet sich in dem monumentalen Arsenal-Gebäude im Zentrum der Stadt. Es wurde im östlichen Teil des ersten Stocks errichtet. Als monumentales Objekt und Ort der Bühnenaktivität ist es ein bedeutender Teil der Vergangenheit aber auch der Gegenwart der Stadt Hvar.

Na terasi Fontika je ulaz u kazalište, utemeljeno 1611/1612 godine, kao prvo javno kazalište u Europi. Danas je hvarsko kazalište otvoreno za javnu upotrebu i se svrstava u deset najstarijih baroknih teatara Europe. Natpis iznad kazališnog ulaza.

Auf der Terrasse des Fontik ist der Eingang zum Theater, das im Jahr 1611/1612 errichtet wurde und damit eines der ersten öffentlichen Theater Europas war. Heute ist das Hvarer Theater der Öffentlichkeit geöffnet und gehört zu den zehn ältesten Barocktheater Europas. Inschrift über dem Theatereingang.

Iznutra kazalište uredi hvarski knez Semitecolo po uzoru na talijanska kazališta. Odmah na ulazu izložena je Zvir („Zmaj od Lepanta“), drvena pramčana figura (pulena) s hvarske galije Sv. Jerolim, poznate po borbi protiv turskog brodovlja u glasovitoj bitki kod Lepanta 1571. g.

Das Innere des Theaters lies Semitecolo, der Fürst von Hvar, nach dem Vorbild italienischer Theater. Direkt am Eingang ist der „Zvir“ („Drachen von Lepanto“) ausgestellt, eine Holzfigur (Repräsentations-, Galionsfigur) der Galeere Sv. Jerolim, die am Kampf gegen die türkische Flotte in der berühmten Schlacht von Lepanto im Jahr 1571 teilnahm.

Današnji neobarokni izgled Kazalište je sačuvalo iz 19. st. kao 28 najodličnijih obitelji otoka Hvara i Visa, svećenici i hvarski biskup osnovali su 1800. godine kazališno društvo, koje je 1803. godine iznutra obnovilo kazalište i materijalno osiguralo njegov rad.

Die heutige neo-barocke Ausgestaltung des Theaters erfolgte im 19. Jh. als die 28 vornehmsten Familien der Inseln Hvar und Vis, Geistliche und der Bischof von Hvar im Jahr 1800 eine Theatergesellschaft gründeten die 1803 das Theater innen erneuerte und den Theaterbetrieb finanziell absicherte.

Sačuvane su dvije zidne scenografije, freska iz 1819. godine i danas je na začelnom zidu pozornice. Freska s prikazom kneževa dvora izrađena oko 1900. restaurirana je i postavljena na pomične panoe.

Zwei Wandszenen sind erhalten geblieben. Ein Fresko aus dem Jahr 1819 befindet sich auf der Bühnenwand und ein Fresko mit der Ansicht des Fürstenpalastes, um 1900 entstandenen, wurde restauriert und auf beweglichen Paneelen platziert.

1952. godine belvederu je vraćen prijašnji izgled. Od 2010. do 2018. kazalište je temeljito obnovljeno i sada je dostupno javnosti u novom svjetlu.

Im Jahr 1952 wurde das frühere Aussehen der Aussichtsterrasse wiederhergestellt. In den Jahren 2010 – 2018 wurde das Theater gründlich restauriert und steht nunmehr der Öffentlichkeit in neuem Glanz zu Verfügung.


Linkovi / Links

Spomen ploča »Suvremena kapsula povodom 400. obljetnice Hvarskog kazališta« / Zeitkapsel anlässlich des 400. Jahrestages des Hvarer Theaters
Zgrada / Gebäude »Arsenal«

Reljef »Lav na istočnom pročelju Arsenala« / Relief – Löwe an der Ostfassade des Arsenals
Natpis »ANNO PACIS PRIMO MDCXI« / Inschrift – Erstes Friedensjahr 1611
Natpis »ANNO SECVNDO PACIS MDCXII« / Inschrift – Zweites Friedensjahr 1612
Spomen ploča »Konferencija kulturnih radnika Dalmacije« / Gedenktafe – Konferenz der Kulturschaffenden Dalmatiens
Spomen ploča »Prve konferencije Narodnog fronta Hrvatske za Dalmaciju« / Gedenktafel – Erste Konferenz der Hvarer Volksfront in Dalmatien
Spomen ploča »Desetogodišnjice oslobođenja od talijanskog okupatora« / Gedenktafel – 10. Jahrestag der Befreiung aus der italienischen Besatzung
Objekt »Kamena geodetska osnaka na Fontiku« / Geodätische Basis am Fontik