HVAR – Zgrada »Mala lođa«


Ime / Name
Zgrada »Mala lođa« / Gebäude – Kleine Loggia

Code: HV-TG-11                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Obala Riva 10

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17166°   Longitude: E 16,44148°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*221

Datum snimanja / Erfassungsdatum
29.10.2014 14:32:24


Informacije

Mala loggia ispred crkve Anuncijata s terasom za gledanje obnovljena je 1931. godine tijekom izgradnje carinarnice.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die Kleine Loggia vor der Kirche Anuncijata mit Aussichtsterrasse wurde im Jahr 1931 im Zuge des Baues eines Zollamtes neu errichtet.

Ustupak na štetu crkvenog prostora učinjen je na Rivi, kada je iste 1931. godine pjaceta Anuncijate žrtvovana za gradnju carinarnice (danas „Splitska banka“), također po projektu S. Sponze. Crkva Anuncijata dobila je zauzvrat 1 dinar u zlatu godišnjeg najma terena na kojem je carinarnica, korištenje terase na novogradnji te 20 kvintala cementa za popravak crkve, a nepovratno je izgubljen pogled na crkvu i kuću Lukanić do nje. I od dobitaka u cijelosti je realiziran (možda) samo cement, jer već dugi niz godina crkva ne dobiva ni simboličnu cijenu najma niti može koristiti terasu na „Maloj Loži“.

Ein Zugeständnis auf Kosten des Kirchenraumes wurde an der Riva gemacht, als 1931 die pjaceta Anuncijate (Platz vor der Kirche Unserer Lieben Frau von der Verkündigung) für den Bau eines Zollamtes (jetzt „Splitska banka“) geopfert wurde. Die Kirche von Anuncijata erhielt im Gegenzug 1 Dinar in Gold als Jahresmiete für den Grund auf dem das Zollamt steht, die Nutzung der Terrasse nach dem Neubau und 20 Doppelzentner Zement für die Renovierung der Kirche. Irreversibel verloren ist jedoch der Blick auf die Kirche und das Haus Lukanić und von den Gewinnen ist (vielleicht) nur der Zement realisiert, weil die Kirche seit vielen Jahren keinen symbolischen Mietpreis mehr bekommt und die Terrasse auf der „Kleinen Loggia“ auch nicht benutzt werden kann.

natrag na vrh / Seitenanfang

(Kruvenica br.-41)


Linkovi / Links

Crkva Anuncijata / Kirche Maria Verkündigung