HVAR – Kuća »Bivši prvi hotel u Hvaru«


Ime / Name
Kuća »Bivši prvi hotel u Hvaru« / ehemals erstes Hotel in Hvar

Code: HV-TG-67                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Trg sv. Stjepana 35

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17221°   Longitude: E 16,44222°
Visina / Höhe: 3 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*198

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.05.2013 12:00:0029.10.2014 14:15:18


Informacije

Zapadni dio kuće dao sagraditi 1843. g Juraj Duboković kasniji hvarski biskup. Istočni dio kuće bio je vlasništvo obitelji Samohod, pa Miličić, a od 1938.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der westliche Teil des Hauses wurde im Jahr 1843 von Juraj Duboković, einem späteren Bischof von Hvar, erbaut. Der östliche Teil des Hauses gehörte der Familie Samohod und Miličić und seit 1938.

Prvi hotel Higijeničkog društva (najstarije turističko udruženje u Europi) bio je u kući Samohod-Duboković na hvarskom trgu, otvoren 15. listopada 1868. g. nakon temeljite adaptacije zgrade (spomen ploča).

Das erste Hotel der Hygienischen Gesellschaft (des ältesten Touristenverbandes in Europa), wurde im Hause Samohod-Duboković auf der Piazza, am 15. Oktober 1868 nach einer gründlichen Renovierung des Gebäudes eröffnet (Gedenktafel).

Pored hotela Higijeničkog društva (najprije onog adaptiranog u kući Duboković-Samohod, a potom u tzv. Crvenoj kući) tijekom 19. st. spom¬inju se u Hvaru još tri manja pansiona: 1808-1809. g. pansion odnosno svratište Giuseppea Guadagnija u kući ex-Lupi u Grodi (u kojoj su biii smješteni i francuski vojnici), zatim pansion Hvaranina Antuna Tocilja s dvije dvokrevetne i jednom jednokrevetnom sobom u njegovoj kući u Grodi (danas Novak-Šoleti) za koji je 1848. g. od hvarske općine dobio dozvolu za otvaranje, te krajem istog stoljeća, hotel-restoran Bošković na trgu.

Neben dem Hotel Hygienischen Gesellschaft (das zuerst im Haus Duboković-Samohod und dann im „Roten Haus“ etabliert war) gab es im 19. Jahrhundert noch drei kleinere Pensionen in Hvar: 1808-1809 die Pension oder Herberge von Giuseppe Guadagnija im Haus der ehemaligen Lupi in Groda (wo sich auch französische Soldaten befanden), dann das Gästehaus Hvaranina des Antun Tocil mit zwei Doppel- und einem Einzelzimmer in seinem Haus in Groda (heute Novak-Šoleti) für das er im Jahr 1848 von der Gemeinde Hvar die Erlaubnis zur Eröffnung erhielt, sowie das Hotel-Restaurant Bošković auf der Piazza.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Spomen ploča »Higijeničko društvo Hvar« / Gedenktafel – Hygienischer Verein Hvar