JELSA – Spomen ploča »Sestra M. Kornelija Horvat«


Ime / Name
Spomen ploča »Sestra M. Kornelija Horvat« / Gedenktafel an Schwester M. Kornelija Horvat

Code: JE-IS-08                                     


Adresa / Adresse
Jelsa, Put Gospe, kuća Kornelija Horvat

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16103°   Longitude: E 16,69418°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*169

Datum snimanja / Erfassungsdatum
10.10.2014 13:18:59


Informacije

Iznad ulaznog ulaza u kuću Kornelije Horvat podignut je spomen ploča 2014. godine sa sljedećim natpisom:

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Über der Toreinfahrt zum Haus der Kornelia Horvat wurde im Jahr 2014 eine Gedenktafel angebracht mit folgender Inschrift:

U OVOJ JE KUĆI ŽIVJELA
SESTRA M. KORNELIJA HORVAT
ROĐ. 1886. MILOSRODNICA-UĆITELJICA
U DJEČJEM VRTIĆU U JELSI
NEDUŽNU SU JE STRIJELJALE
KOMUNISTIČKE VLASTI NA GROBLJU
U HVARU. U SIJEČNJU 1944. GODINE.
O 70 OBLJETNICI NJEZINE
MUČENIČKE SMRTI
DRUŽBA SESTARA MILOSRDNICA
SV. VINKA PAULSKOGA I ŽUPA JELSA.
JELSA, 20. SIJEČNJA 2014.

In diesem Haus lebte
Schwester M. Kornelia Horvat
geboren 1886, barmherzige Lehrerin
im Kindergarten in Jelsa
schuldlose erschossen von
kommunistischen Machthabern am
Friedhof von Hvar im Januar 1944.
Am 70 Todestag ihres Märtyrertodes
die Gesellschaft der Barmherzigen Schwester
der Nächstenliebe des hl. Vinzenz
von Paul und die Pfarre Jelsa.
Jelsa, am 20. Jänner 2014.


M. Kornelija Horvat

rođena je 22.12.1886. u Koprivnici. U Družbu sestare milosrdnica sv. Vinka Paulskoga je stupila 1925. godine. Prva joj je služba bila u dječjem vrtiću u Daruvaru. Poslije je premještena u Jelsu, gdje je također bila učiteljica u vrtiću.

M. Kornelija Horvat

wurde am 22.12.1886 in Koprivnica geboren. Der Kongregation der Gesellschaft der Schwestern der Barmherzigkeit des hl. Vinzenz von Paul trat sie 1925 bei. Ihre erste Arbeit war im Kindergarten von Daruvar. Später zog sie nach Jelsa, wo sie auch Lehrerin im Kindergarten war.

Mjesni partizani su je nedužnu strijeljali na groblju u Hvaru, u 3. siječnja 1944. godine. Zajedno s njom optuženo je i pogubljeno još šestero nedužnih otočana među kojima je bio i župnik don Jakov Račić.

Örtliche Partisanen haben sie auf dem Hvarer Friedhof am 3. Januar 1944 erschossen. Zusammen mit ihr wurden sechs weitere unschuldige Insulaner angeklagt und hingerichtet, darunter P. Jakov Račić.

Kaže usmena predaja, bila zatočena u Hvaru, u jednoj zgradi na Trgu sv. Stjepana, tek nekoliko desetaka metara od katedrale. Tamo su partizani običavali dovoziti  svoje žrtve i odatle ih odvoditi na stratište. Sve noću. A zatim su i nju odveli na hvarsko groblje i ubili je i još šest ljudi bez milosti.

Mündlich ist überliefert, dass sie in der Stadt Hvar, in einem Gebäude auf dem Stefansplatz, nur ein paar Dutzend Meter von der Kathedrale entfernt festgenommen wurde. Dorthin brachten die Partisanen ihre Opfer und anschließend auf den Richtplatz. Die ganze Nacht. Dann brachten sie sie zum Hvarer Friedhof und töteten sie und sechs weitere Personen ohne Gnade.

Sestra Kornelija ubijena je jer je radila u dječjem vrtiću i poučavala djecu kršćanskoj vjeri i ljubavi prema domovini Hrvatskoj. To je bilo dovoljno komunistima da je proglase neprijateljem i bez milosti ubiju.

Schwester Kornelija wurde getötet, weil sie im Kindergarten arbeitete und die Kinder im christlichen Glauben und der Liebe für das kroatische Heimatland unterrichtete. Das war genug für die Kommunisten, um sie zum Feind zu erklären und ohne Gnade zu töten.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Kuća Sestra M. Kornelije Horvat / Haus Schwester M. Kornelia Horvat