JELSA – Objekt »Bitve u luci Jelsa«


Ime / Name
Objekt »Bitve u luci Jelsa« / Poller im Hafen Jelsa

Code: JE-OI-01/05                                         


Adresa / Adresse
Jelsa, Luka

Lokacija  / Position
Latitude: N 43,16245°   Longitude: E 16,69489°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
24.09.2021 15:00:00


Informacije

Oko lučkog bazena u Jelsi nalazi se pet vrsta povijesnih bitva (ili novih rađenih prema povijesnim uzorima).

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Rund um das Hafenbecken in Jelsa gibt es fünf Arten von historischen (oder neuen nach historischen Vorbildern) Pollern.


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Jelsa (1)«

JE-OI-01

Name: Objekt »Poller im Hafen Jelsa (1)«

Na sjevernoj strani luke i ovdje na istočnom molu nalaze se tri komada ovih bitva. Sastoje se od 75 cm visokog krnjeg stošca s uskim žlijebom neposredno ispod glave. Gotovo su iste visine i u dobrom stanju.

An der Nordseite des Hafens, und hier auf der östlichen Mole, befinden sich drei Stück dieser Poller. Sie bestehen aus einem etwa 75 cm hohen Kegelstumpf der knapp unter dem Kopf eine schmale Nut aufweist. Die Poller haben nahezu gleiche Höhe und befinden sich in einem guten Zustand.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Jelsa (2)«

JE-OI-02

Name: Objekt »Poller im Hafen Jelsa (2)«

Na sjevernoj strani luke i ovdje na istočnom molu, ova biva se nalazi uz tri spomenute (JE-OI-01) bitve. Nakon četvrtastog postolja (ugrađenog u tlo) slijedi cilindrični dio visine oko 35 cm, a zatim krnji stožac. Krnji stožac ima usko ispupčenje neposredno ispod glave. Bitva je u dobrom stanju.

An der Nordseite des Hafens, und hier auf der östlichen Mole, befinden bei den drei vorgenannten (JE-OI-01) dieser Poller. Auf eine quadratische Basis (in den Boden eingelassen) folgt ein etwa 35 cm hoher zylindrischer Teil und dann ein Kegelstumpf. Der Kegelstumpf besitzt knapp unter dem Kopf einen schmalen Wulst. Der Poller befindet sich in einem guten Zustand.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Jelsa (3)«

JE-OI-03

Name: Objekt »Poller im Hafen Jelsa (3)«

Ova lijevano željezna bitva nalazi se na sjevernoj strani luke, a ovdje uz istočni plutajući mol. S promjerom baze od cca 50 cm i visinom od cca 87 cm, jedan je od najvećih lijevano željeznih bitva na otoku.

An der Nordseite des Hafens, und hier beim östlichen Schwimmsteg, befindet sich dieser aus Gusseisen gefertigte Poller. Mit einem Basisdurchmesser von ca. 50 cm und einer Höhe von ca. 87 cm gehört er zu den größten gusseisernen Pollern der Insel.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Jelsa (4)«

JE-OI-04

Name: Objekt »Poller im Hafen Jelsa (4)«

Ovaj bitva od lijevanog željeza je nešto manji od gore spomenutog (JE-OI-03). U luci je deset ovih tipova, i to:

Dieser aus Gusseisen gefertigte Poller ist etwas kleiner als der vorgenannte (JE-OI-03). Zehn Stück diese Art befinden sich im Hafen und zwar:

2 na sjevernoj strani luke kod kuće Duboković,
3 u jugozapadnom lučkom bazenu,
2 za slova „JELSA“,
2 u južnom lučkom bazenu i
1 na novom molu u Arsenalu.

2 an der Nordseite des Hafens beim Haus Dubokovic,
3 beim südwestlichen Hafenbecken,
2 bei der Inschrift „JELSA“,
2 am südlichen Hafenbecken und
1 bei der neuen Mole beim Arsenal.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Jelsa (5)«

JE-OI-05

Name: Objekt »Poller im Hafen Jelsa (5)«

Ova vrsta bitva može se naći osam puta u luci Jelsa:

Diese Art von Poller findet sich achtmal im Hafen von Jelsa und zwar:

3x na sjevernoj strani luke ispred Kapetanerije,
1x kod bivše „medicinske stanice“ i
4x na južnom lučkom bazenu.

3x an der Nordseite des Hafens vor der Kapetaneria,
1x nahe der ehemaligen „Medizinstation“ und
4x am südlichen Hafenbecken.

Bitve se sastoje od četvrtastog postolja (usađenog u tlo), krnjeg stošca visine oko 80 cm i glave bitve. Samo su bitve u bazenu južne luke bolje sačuvale glavu.

Die Poller bestehen aus einer quadratische Basis (in den Boden eingelassen), einen etwa 80 cm hohen Kegelstumpf und Pollerkopf. Der Kopf ist nur mehr bei den Pollern im südlichen Hafenbecken besser erhalten.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Luka / Hafen Jelsa