OTOK ŠČEDRO – Antičko nazalište »Ostaci antičke arhitekture«

Ime / Name
Antičko nazalište »Ostaci antičke arhitekture« / Antike Stätte »Reste antiker Architektur«

Code: OS-PO-02                                            


Adresa / Adresse
Otok Šćedro, uvala Rake

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,09268°   Longitude: E 16,70345°
Visina / Höhe: -0 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

U dnu uvale Rake nalaze se arhitektonski ostaci antičkog pristaništa, operativne obale i drugih struktura. Istočno od arhitektonskih ostataka na dubini od 2 metra, nalaze se ostaci donjeg dijela pithosa, vidljivog u dužini od 1 metra. Na zapadnoj strani uvale na više su mjesta na dnu ispod mulja pronađene velike količine dijelova amfora i drugog keramičkog materijala antičke datacije. S obzirom na sve predmetne nalaze, evidentno je da je riječ o kompleksu antičkog gospodarskog postrojenja – villae maritimae.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Zu Beginn der Bucht Rake befinden sich architektonische Überreste eines alten Piers, eines operativen Ufers und anderer Strukturen. Östlich der architektonischen Überreste in einer Tiefe von 2 Metern befinden sich die Überreste des unteren Teils des Pithos, die auf einer Länge von 1 Meter sichtbar sind. Auf der Westseite der Bucht wurden an mehreren Stellen am Boden unterhalb des Schlickes große Mengen von Amphorenteilen und anderem Keramikmaterial aus der Antike gefunden. In Anbetracht aller fraglichen Ergebnisse ist es offensichtlich, dass es sich um einen Komplex einer alten landwirtschaftlichen Einrichtung handelt einer „villae maritimae“.

(Izvor / Quelle: Podvodna Baština, Splitsko-Dalmatinske Županje, kulturno-turistički vodič)


Linkovi / Links

Nepokretno kulturno dobro »Uvala Rake« / Unbewegliches kulturelles Gut »Bucht Rake«