RUDINA – Ruralna cjelina / ländliche Einheit »Mala (Molo) Rudina«


Ime / Name
Ruralna cjelina / ländliche Einheit »Mala (Molo) Rudina«

Code: RU-AA-02                                    


Adresa / Adresse
Mala Rudina

Lokacija / Position
Latitude: N 43,20760°    Longitude: E 16,59450° 
Visina / Höhe: 19 m

Katastarska čestica (ruralna kulturno-povijesna cjelina Mala Rudina) / Grundstücke (ländliche kulturhistorische Einheit Mala Rudina)

KO/KG Stari Grad

Zona „A“ (potpuna zaštita povijesnih struktura / vollständiger Schutz historischer Strukturen):
*1010, *1011, *1015, *1017, 1016, *1028, *1034/2, *1033, 1035/3, *1031, *9207, *1041, 1040/1, 1040/2,1039/1

Zona „B“ (djelomična zaštita povijesnih struktura / teilweiser Schutz historischer Strukturen):
9267, 9268/1, *1235, 9270/2, 9269, 9270/1, *1005, *1006, 10786, 9274/1, 9274/2, 9273, 9272, *1012, *1020/1, *1018, *1013, *1020/2, 9275, 9277, *1021, *1009, *1014, *1027, 9276, *1023, *1022, *1024, *1025/1, *1025/2, *1025/3, *1025/4, *1025/5, 9278/3, 9278/1, 9278/4, 9278/2, dio puta 10787 koji prolazi kroz naselje, 9289, 9290, 9293, *1030/1, *1030/3, *1030/2, 9208, 9210, *1035/1, *1035/2, *1034/1, *1037, *1038, *1031, *1029, 9206, 9205/1, 9205/2, 9204, 9203, 9202, 9200, 9201, *1042, *1045, *1046, 9198, 9197/2, 9197/1, *1257, 9196, 9194, 9195, 9039/1, 9039/2, 9504, 9503, dio 10849/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.05.2018 10:52:00


Informacije

Mala Rudina je naselje od dvadeset kuća kojeg je počeo izgrađivati 1663. godine Petra Šoljan s obitelji, doseljenik iz Gdinja, sela na istočnoj strani Hvara. Svi stanovnici ovog sela prezivaju se Šoljan i bili su težaci i ribari. Ime Rudina potječe od staroslavenske riječi rudina koja znači zaravan, travnata visoravan.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
RST 1454, P-5161 (do 11.9.2018), Z-7369


Info

Mala Rudina (Klein-Rudina) ist ein Dorf mit zwanzig Häusern, das ab 1663 von Peter Šoljan und Familie, Einwanderer aus Gdinj, aufgebaut wurde. Das Dorf befindet sich auf der Ostseite der Insel Hvar. Alle Bewohner dieses Dorfes hatten den Nachnamen Šoljan und waren Bauern und Fischer. Der Name Rudina wird abgeleitet vom altslawischen Wort „rudina“, das „Plateau“, „Wiese“, „grasbewachsene Hochebene“ bedeutet.

U središtu Male Rudine, na poljani koja je rudimentarni trg, centar sela, još stoje mlin za masline, turan (turanj, tijesak) za grožđe i jedan feral na kamenom stupu, kao svjedoci prošlog vremena. Ruralna cjelina Mala Rudina je kuturno dobro Republike Hrvatske.

In der Mitte von Mala Rudina, im Bereich eines rudimentären Platzes – dem Zentrum des Dorfes – gibt es als Zeugen der Vergangenheit eine Öl- und Weinpresse sowie eine Leuchte auf einer Steinsäule. Die dörflich-ländliche Einheit von Mala Rudina ist kulturelles Gut der Republik Kroatien

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Lista zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-7369. Datum tiskanog izdanja: 30.10.2019.

Register des Kulturerbes der Republik Kroatien. Liste der geschützten Kulturgüter unter der Nummer Z-7369. Datum der Druckausgabe: 30.10.2019

Natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links