STARI GRAD – Objekt »Bitve na području Lučice«


Ime / Name
Objekt »Bitve na području Lučice« / Poller im Bereich Lučice

Code: SG-OI-14                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Lučica

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18406°   Longitude: E 16,59157°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
31.10.2022 15:15:00


Informacije

Sljedeće bitve nalaze se na području Lučica (Šetalište don Šime Lubića/Nova Riva).

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Im Bereich Lučica (Šetalište don Šime Lubića/Nova Riva) befinden sich folgende Poller.


Code:

Ime: Objekt »Bitve na području Lučice«

SG-OI-14

Name: Objekt »Poller im Bereich Lučice«

5 ovih bitvi od lijevanog željeza nalazi se na molu, a 6 na gatu.

5 dieser gusseisernen Poller befinden sich an der Mole und 6 am Pier.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Objekt »Bitve ispred Hotela Arkada« / Poller vorf dem Hotel Arkada
Objekt »Bitve u starogradskoj luci« / Poller im Hafen von Stari Grad
Objekt »Bitve u trajektnoj luci« / Poller im Trajekthafen