STARI GRAD – Objekt »Bitve u starogradskoj luci«


Ime / Name
Objekt »Bitve u starogradskoj luci« / Poller im Hafen von Stari Grad

Code: SG-OI-01/13                                 


Adresa / Adresse
Stari Grad, Luka

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18466°   Longitude: E 16,59371°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
22.09.2021 10:00:00


Informacije

Oko lučkog bazena u Starom Gradu nalazi se trinaest vrsta povijesnih bitva (ili novih rađenih prema povijesnim uzorima).

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Rund um das Hafenbecken in Stari Grad gibt es dreizehn Arten von historischen (oder neuen nach historischen Vorbildern) Pollern.


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (1)«

SG-OI-01

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad(1)«

Bitva od lijevanog željeza nalazi se na sjevernoj strani luke ispred crkve sv. Jerolima.

Der gusseiserne Poller befindet sich an der Nordseite des Hafens vor der Kirche zum hl. Hyronimus.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (2)«

SG-OI-02

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (2)«

Dva od ovih jednostavnih cilindričnih bitva nalaze se na sjevernoj strani luke na mjestu ispred crkve sv. Jerolima.

Zwei dieser einfachen zylindrischen Poller befinden sich an der Nordseite des Hafens am Vorplatz zur Kirche des hl. Hyronimus.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (3)«

SG-OI-03

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (3)«

Tri od ovih bitva nalaze se na tri nova gata na sjevernoj strani luke. Novoizrađene su 2017/18 i imaju „nos“ okrenut prema kopnu.

Drei dieser Poller befinden sich an den Molen des neuen Kais an der Nordseite des Hafens. Sie wurden in den Jahren 2017/18 neu angefertigt und besitzen an der Landseite eine „Nase“.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (4)«

SG-OI-04

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (4)«

Ovaj bitva nalazi se na krtici novog pristaništa na sjevernoj strani luke. Novoizrađena je 2017/18 godine i na glavi ima natpis „BILO KOLONA“. Sastoji se od oko 70 cm visokog krnjeg stošca s ispupčenjem (prstenom) neposredno ispod glave.

Dieser Poller befindet sich auf einer Mole des neuen Kais an der Nordseite des Hafens. Er wurde in den Jahren 2017/18 neu angefertigt und enthält am Kopf die Aufschrift „BILO KOLONA“. Er besteht aus einem etwa 70 cm hohen Kegelstumpf der knapp unter dem Kopf einen Wulst (Ring) aufweist.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (5)«

SG-OI-05

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (5)«

Tri od ovih bitva nalaze se u blizini ratnog spomenika na sjevernoj strani luke. Bitve se sastoje od oko 12 cm visoke osmerokutne baze i cilindričnog stupa. Stup zaobljen na kraju ima na vrhu osmerokutni prsten visok oko 7 cm.

Drei dieser Poller befinden sich in der Nähe des Kriegerdenkmals an der Nordseite des Hafens. Die Poller bestehen aus einer etwa 12 cm hohen achteckigen Basis mit einer zylindrischen Säule. Die Säule hat am oberen, abgerundeten Ende einen achteckigen, etwa 7 cm hohen Ring.


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (6)«

SG-OI-06

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad(6)«

Četiri od ovih bitva nalaze se u blizini ratnog spomenika na sjevernoj strani luke. Bitve se sastoje od blago konusnog stupa visine oko 30 cm i glave u obliku gljive koja sjedi na njemu.

Vier dieser Poller befinden sich in der Nähe des Kriegerdenkmals an der Nordseite des Hafens. Die Poller bestehen aus einer etwa 30 cm hohen leicht konischen Säule und darauf sitzendem pilzförmigen Kopf.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (7)«

SG-OI-07

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (7)«

Ova bita je nasuprot kafića „Priko“ na sjevernoj strani luke. Sastoji se od oko 77 cm visokog, blago konusnog stupa koji je pri vrhu zaobljen. Na gornjem kraju nalazi se osmerokutni vijenac visine oko 6 cm.

Dieser Poller steht gegenüber des Cafes „Priko“ an der Nordseite des Hafens. Er besteht aus einer etwa 77 cm hohen leicht konischen Säule die oben abgerundet ist. Am oberen Ende befindet sich ein etwa 6 cm hoher achteckiger Kranz.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (8)«

SG-OI-08

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (8)«

Ovih šest bitve nalazi se na sjevernoj strani luke, nasuprot škole. Sastoje se od oko 70 cm visokog, blago konusnog stupa koji je pri vrhu zaobljen. Na gornjem kraju nalazi se, donekle pomaknut, osmerokutni vijenac visine oko 7 cm.

An der Nordseite des Hafens, gegenüber der Schule, stehen diese sechs Poller. Sie bestehen aus einer etwa 70 cm hohen leicht konischen Säule die oben abgerundet ist. Am oberen Ende befindet sich, etwas abgesetzt, ein etwa 7 cm hoher achteckiger Kranz.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (9)«

SG-OI-09

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (9)«

Bitve se sastoje od cilindra zaobljenog na vrhu. Oko 16 cm ispod njegovog vrha nalazi se prsten visok 7 cm. Stupovi imaju različite visine od cca 60 cm do cca 100 cm. U luci se nalazi 18 komada ovog tipa i to:

Die Poller bestehen aus einen oben abgerundeten Zylinder. Etwa 16 cm unterhalb seiner Spitze befindet sich ein ca. 7 cm hoher Ring. Die Poller weisen unterschiedliche Höhen von ca. 60 cm bis ca. 100 cm auf. 18 Stück diese Art befinden sich im Hafen und zwar:

1 na istočnoj strani nasuprot kafića „Casper“ i
17 na južnoj strani lučkog bazena (Riva)

Bitva – nasuprot kuće Riva 9 – nosi spomen ploču.

1 an der Ostseite gegenüber dem Cafe „Casper“ und
17 an der Südseite des Hafenbeckens (Riva)

Ein Poller – gegenüber dem Haus Riva 9 – trägt eine Gedenktafel.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (10)«

SG-OI-10

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (10)«

Na južnoj strani luke, u blizini Trga Trvdalja Petra Hektorovića, nalaze se tri takve bitve. Sastoje se od oko 70 cm visokog krnjeg stošca s glavom. Neposredno ispod glave nalazi se ispupčenje (prsten). Stubovi su u dobrom stanju.

An der Südseite des Hafens, nahe des Platzes „Trg Trvdalja Petra Hektorovića“ befinden sich drei dieser Poller. Sie bestehen aus einem etwa 70 cm hoher  Kegelstumpf mit Kopf. Knapp unter dem Kopf befindet sich ein einen schmaler Wulst (Ring). Die Poller befinden sich in einem guten Zustand.


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (11)«

SG-OI-11

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad(11)«

Bitva je na južnoj strani luke, kod „topa“. Približno 18 cm visoku cilindričnu bazu slijedi skraćeni stožac. Krnji stožac ima usko ispupčenje neposredno ispod glave. Bitva je u dobrom stanju.

Der Poller befindet sich an der Südseite des Hafens, nahe der „Kanone“. Auf eine etwa 18 cm hohe zylindrische Basis folgt ein Kegelstumpf. Der Kegelstumpf besitzt knapp unter dem Kopf einen schmalen Wulst. Der Poller befindet sich in einem guten Zustand.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (12)«

SG-OI-12

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (12)«

Šest ovih stupova nalazi se na južnoj strani luke u području „Nova Riva“. Glava stupa nalazi se na krnjem stošcu visokom oko 60 – 70 cm. Krnji stožac ima ispupčenje (prsten) ispod glave.

Sechs dieser Poller befinden sich an der Südseite des Hafens im Bereich „Nova Riva“.  Auf dem etwa 60 -70 cm hohen Kegelstumpf sitzt der Kopf des Pollers. Der Kegelstumpf hat unter dem Kopf einen Wulst (Ring).

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u starogradskoj luci (3)«

SG-OI-13

Name: Objekt »Poller im Hafen Stari Grad (13)«

Tri od ovih bitva nalaze se na tri nova gata na sjevernoj strani luke. Novoizrađen je 2015/16 g. i imaju „nos“ okrenut prema kopnu.

Der Poller befindet an der Südseite des Hafens vor dem Mausoleum Don Šime Ljubića. Er wurden in den Jahren 2015/16 neu angefertigt und besitzen an der Landseite eine „Nase“.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Objekt »Bitve ispred Hotela Arkada« / Poller vor dem Hotel Arkada
Objekt »Bitve na području Lučice« / Poller im Bereich Lučice
Objekt »Bitve u trajektnoj luci« / Poller im Trajekthafen