STARI GRAD – Kuća »Rodna kuća Jurja Škarpe«


Ime / Name
Kuća »Rodna kuća Jurja Škarpe« / Geburtshaus des Georg Škarpa

Code: SG-TG-35                                      


Adresa / Adresse
Stari Grad, Trg / Platz Jurja Škarpe

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18346°   Longitude: E 16,59952°
Visina / Höhe: 6 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*537/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.05.2013 10:21:51


Informacije

Rodna kuća Jurja Škarpe

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Geburtshaus des Georg Škarpa


Juraj Škarpa rođen je 29. studenog 1881. godine u Starom Gradu, na Hvaru. Počeo je kao izučeni drvodjelja. Osim zanatskih zadataka, već od malih nogu privlačila ga je skulptura. Tijekom službe u ratnoj mornarici izrađuje drvenu skulpturu sv. Jurja, koja je privukla pozornost austrijskog ministra Leona Rittera von Bilinskog, koji se slučajno zatekao na brodu Split na kojem je Škarpa službovao. On je mladom Škarpi savjetovao da se upiše na umjetničku školu u Splitu, a isto to mu je kasnije, savjetovao i sam Emanuel Vidović. Škarpa prihvaća izazov i tu dvogodišnju umjetničku školu, završava 5. srpnja 1913.

Juraj Škarpa wurde am 29. November 1881 in Stari Grad auf Hvar geboren. Er begann als ausgebildeter Zimmermann. Neben handwerklichen Aufgaben interessierte er sich schon früh für Skulpturen. Während seines Dienstes in der Marine fertigte er eine Holzskulptur des hl. Georg an, die die Aufmerksamkeit des österreichischen Ministers Leon Ritter von Bilinski auf sich zog, der sich zufällig auf dem Schiff Split befand, auf dem Škarpa diente. Er riet dem jungen Škarpa, sich an einer Kunstschule in Split anzumelden, und Emanuel Vidović selbst riet ihm, dasselbe später zu tun. Škarpa nahm die Herausforderung an und beendete diese zweijährige Kunstschule am 5. Juli 1913.

Već prije dovršetka Škarpina naukovanja iz Beča u Split 1912. dolazi referent ministarstva prosvjete, koji Škarpi nudi nastavak studija u Beču, što mladi umjetnik oduševljeno prihvaća. 1913. godine započinje njegova prva godina studija u Beču.

Noch bevor Škarpas Lehre abgeschlossen war, kam 1912 ein Angestellter des Bildungsministeriums aus Wien nach Split und bot Škarpa an, sein Studium in Wien fortzusetzen, was der junge Künstler begeistert annahm. 1913 begann sein erstes Studienjahr in Wien.

Škarpini bečki dani u početku su protjecali u materijalnoj oskudici, no kada je dobio redovitu potporu Ministarstva prosvjete i dodatnu stipendiju za siromašne studente Hrvatskog potpornog društva, studij počinje doživljavati kao idilu. Na kraju školske godine 1914. profesor Breitner ga zove da preko ljeta ostane u Beču i honorarno radi kod njegova kolege, no Škarpa, to odbija i vraća se u zavičaj. Već sljedeće jutro po njegovu dolasku kući, Stari Grad je osvanuo oblijepljen pozivima za mobilizaciju, te kipar mora otići u Pulu gdje će sljedeće tri godine istovarivati ugljen za ratne brodove. U ožujku 1917. premješten je u Mornarsku oficirsku školu u Beču, što mu je u prvi mah dalo nadu u okončanje njegovih ratnih stradanja.

Škarpas Wiener Tage waren anfangs materiell knapp, aber als er regelmäßig Unterstützung vom Bildungsministerium und ein zusätzliches Stipendium für arme Studenten der kroatischen Unterstützungsgesellschaft erhielt, wurde sein Studium als Idylle angesehen. Am Ende des Schuljahres 1914 lud ihn Professor Breitner ein, im Sommer in Wien zu bleiben und Teilzeit mit seinem Kollegen zu arbeiten, doch Škarpa lehnte ab und kehrte in seine Heimat zurück. Gleich am nächsten Morgen nach seiner Ankunft in der Heimaterfolgte in Stari Grad der Aufruf zur Mobilisierung, und der Bildhauer musste nach Pula, wo er für die nächsten drei Jahre Kohle für Kriegsschiffe abladen würde. Im März 1917 wurde er in die Wiener Marineoffiziersschule versetzt, was ihm zunächst Hoffnung auf das Ende seiner Kriegsleiden gab.

No došavši u Beč, prijestolnicu zatječe na rubu gladi i očaja. Ipak, bivša gazdarica ga je razveselila pismom Ministarstva prosvjete koje mu je odobrilo stipendiju i za sljedeću godinu. Škarpa tada posjećuje svojeg profesora Breitnera, koji mu je predložio da se, čim bude razvojačen, vrati na Akademiju. Škarpa se u baraci u kojoj je službeno trebao popravljati sanduke latio kiparskog alata kojeg mu je sačuvala gazdarica, i tada nastaju prva njegova izvorna djela: Stidljivost, Ribar i Radnik, koja nažalost nisu sačuvana, ali nam njihove fotografije jasno navješćuju uzlet Škarpina neospornog kiparskog talenta.

Aber als er in Wien ankam, fand er die Hauptstadt voll Hunger und Verzweiflung. Trotzdem hat ihn die ehemalige Vermieterin mit einem Brief des Bildungsministeriums aufgeheitert, in dem sein Stipendium auch für das nächste Jahr genehmigt wurde. Scarpa besucht dann seinen Professor Breitner, der ihm vorschlug, nach seiner Entlassung an die Akademie zurückzukehren. Škarpa befindet sich in einer Hütte, in der er die von seiner Geliebten aufbewahrten Kisten mit Latio-Skulpturen reparieren sollte. Dann entstehen seine ersten Originalarbeiten: Schüchternheit, Fischer und Arbeiter, die leider nicht erhalten geblieben sind, aber ihre Fotos kündigen eindeutig den Aufstieg von Škarpas unbestreitbarem bildhauerischen Talent an.

Po svršetku rata, umjesto da nastavi studij u Beču, Škarpa se vraća u Zagreb, čiji je kulturni život u to doba, balansirao između malograđanštine i krajnjeg primitivizma. Škarpa se tome nije nadao, pa je, kada je shvatio kakvu je grešku učinio, ogorčeno zapisao je da je žrtvovao bečku stipendiju da bi došao u domovinu, a tu ga je dočekao očaj. U Zagrebu mu je ipak priznato školovanje na Kunstgewerbeschule, ali je s punih 38 godina ponovno morao sjesti u školske klupe i krenuti iz početka. Hranio se u javnim kuhinjama, prijateljevao sa slikarom iz rodnoga Staroga Grada Jurjem Plančićem s kojim je, kako je zapisao, više razgovarao o dobrom ručku, nego o umjetnosti.

Anstatt sein Studium in Wien fortzusetzen, kehrte Škarpa  nach Kriegsende nach Zagreb zurück, dessen kulturelles Leben zu dieser Zeit zwischen Kleinbürgertum und extremem Primitivismus schwankte. Scarpa hoffte nicht darauf, und als er merkte, was für einen Fehler er gemacht hatte, schrieb er empört, er habe ein Wiener Stipendium geopfert, um in seine Heimat zu kommen, und dort stieß er auf Verzweiflung. In Zagreb wurde er für seine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule anerkannt, musste aber im Alter von 38 Jahren wieder in der Schule sitzen und von vorne beginnen. Er aß in öffentlichen Küchen und freundete sich mit einem Maler aus seiner Heimatstadt Stari Grad, Juraj Plančić, an, mit dem er, wie er schrieb, mehr über ein gutes Mittagessen als über Kunst sprach.

U 39. godini, 18. srpnja 1920. napokon je diplomirao, te na preporuku svojeg profesora Roberta Frangeša Mihanovića u tvornici Samoborka dobiva posao na korekciji uvoznih nadgrobnih spomenika, te tu upoznaje Mariju Prebeg koju će oženiti 1923.

Im Alter von 39 Jahren, am 18. Juli 1920, schloss er sein Studium ab und erhielt auf Empfehlung seines Professors Robert Frangeš Mihanović einen Job in der Fabrik in Samoborka, wo er importierte Grabsteine ​​korrigierte, wo er Marija Prebeg traf, die er 1923 heiratete.

Nakon Drugog svjetskog rata, Škarpa zbog svojeg predratnog angažmana na crkvenim narudžbama ponovo postaje nepoćudan. Najbolji dokaz tome je činjenica da je odluka da spomenik palom borcu u njegovu rodnom Starome Gradu izvede Škarpa ubrzo poništena te odmah potom dodijeljena Kosti Angeliju Radovaniju, koji u svojem curriculumu nije imao sakralna ostvarenja. To je Škarpu toliko pogodio da ga je ubrzo nakon primitka te vijesti udarila kap od čijih je posljedica sedam mjeseci kasnije umro.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Skarpa aufgrund seines Engagements in der Vorkriegszeit auf kirchlichen Befehl erneut unerwünscht. Der beste Beweis dafür ist die Tatsache, dass die Entscheidung, in seiner Heimatstadt Stari Grad ein Denkmal für einen gefallenen Kämpfer zu errichten, bald aufgehoben und sofort an Kosta Angeli Radovani vergeben wurde, der keine sakralen Leistungen in seinem Lehrplan hatte. Dies traf Škarpa so hart, dass er kurz nach Erhalt der Nachricht von einem Schlaganfall getroffen wurde, der ihn sieben Monate später tötete.

Juraj Škarpa umro je 31. prosinca 1952. godine u Zagrebu, gdje je i pokopan.

Juraj Škarpa starb am 31. Dezember 1952 in Zagreb.

(Izvor / Quelle: www. galerijadivila.hr)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Natpis »na rodna kuća Jurja Škarpe« / Inschrift am Geburtshaus des Georg Škarpe
Skulptura »Ranjena« / Skulptur »Ranjena«
Objekt »Trg Jurja Škarpe« / Platz Juraj Škarpe