STARI GRAD – Trim »SG-TR-C3«


Ime / Name
Trim »SG-TR-C3«
Code: SG-TR-C3                                        


Adresa / Adresse
Stari Grad, Polje, južno od aerodroma / Stari Grader Ebene, südlich des Flugfeldes

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18048°   Longitude: E 16,62697°
Visina / Höhe: 40 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4933

Datum snimanja / Erfassungsdatum
02.10.2017 14:44:41


Informacije

Trim jugozapadno od aerodroma nalazi se s desne strane u velikoj hrpi kamenja. Okružen je grmljem i više se ne koristi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim südwestlich des Flugplatzes steckt mit seiner rechten Seite in einem großen Steinhaufen. Er ist von Buschwerk umgeben und wird nicht mehr genutzt.

Ulaz / Eingang

Dana 08.10.2018 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: grmlje
Podloga: ravna
Povezan s: uređenom i nesređnom kamenom gomilom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: plosnat
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: SZ (300°)
Promjer trima (cm): 280
Visina trima (cm): 210
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 170
Debljina zida (cm): 60
Širina vrata (cm): 85
Visina vrata (cm): 115
Širina unutra (cm): 150 – 160
Visina unutra (cm): 160
Volumen iznutra (m3): 2,39
Nema niše

Pogled na istok / Blick nach Osten

Am 08.10.2018 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Buschwerk
Untergrund: eben
Verbunden mit: Steinhaufen geordnet und ungeordnet
Nutzung: ungenutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: plattig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: NW (300°)
Trimdurchmesser (cm): 280
Trimhöhe (cm): 210
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 170
Wandstärke (cm): 60
Türbreite (cm): 85
Türhöhe (cm): 115
Innenraumbreite (cm): 150 – 160
Innenraumhöhe (cm): 160
Raumvolumen (m3): 2,39
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links