STARI GRAD – Dvojni trim »SG-TR-E1«


Ime / Name
Dvojni trim »SG-TR-E1«
Code: SG-TR-E1                                        


Adresa / Adresse
Stari Grad, V. Starač

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19465°   Longitude: E 16,61249°
Visina / Höhe: 88 m

Katastarska čestica / Grundstücke
6640

Datum snimanja / Erfassungsdatum
29.09.2018 12:42:01


Informacije

Veliki dvojni trim nalazi se na čistini, na staroj stazi prema V. Staroču. Iako su obje trimi približno iste visine s vanjske strane, unutarnji dio trima B je mnogo veći. Dodatni kameni prsten pojačava trim na desnoj strani (istočna strana). Dvojni trim dobro je očuvan, ali se više ne koristi. Ulaz u trim B sužen je drvetom. Prostrana unutrašnjost Trima B ima tri niše.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der große Doppeltrim befindet sich auf einer Lichtung am alten Weg auf den V. Starač. Obwohl beide Trims von außen gesehen etwa gleich hoch sind, ist Trim B innen wesentlich größer. Ein zusätzlicher Steinring verstärkt den Trim an seiner rechten Seite (Ostseite). Der Doppeltrim ist gut erhalten, wird aber nicht mehr genutzt. Der Eingang in den Trim B ist durch einen Baum eingeengt. Im geräumigen Inneren des Trim B befinden sich drei Nischen.

Ulaz u trimu B /
Eingang in den Trim B

Dana 29.09.2018 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Trim A

Lokacija: šuma
Podloga: nakošena
Povezan s: drugim trimom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: plosnat
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: JI (130°)
Promjer trima (cm): 380
Visina trima (cm): 300
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 190, stepenica 2: 270
Debljina zida (cm): 70
Širina vrata (cm): 70
Visina vrata (cm): 100
Širina unutra (cm): 240
Visina unutra (cm): 240
Volumen iznutra (m3): 6,64
Niša 1 (P/Š/V/D) (cm): 70 / 30 / 40 / 30

Unutrašnjost trima B s nišom /
Inneres des Trim B mit Nische

Am 29.09.2018 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Trim A

Standort: Wald
Untergrund: geneigt
Verbunden mit: Trim
Nutzung: ungenutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: plattig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: SO (130°)
Trimdurchmesser (cm): 380
Trimhöhe (cm): 300
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 190, Stufe 2: 270
Wandstärke (cm): 70
Türbreite (cm): 70
Türhöhe (cm): 100
Innenraumbreite (cm): 240
Innenraumhöhe (cm): 240
Raumvolumen (m3): 6,64
Nische 1 (P/B/H/T) (cm): 70 / 30 / 40 / 30

Trim B

Lokacija: šuma
Podloga: nakošena
Povezan s: drugim trimom
Upotreba: malo se koristi
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: kameni prsten djelomično
Stepenište: nema
Oblik kamena: plosnat
Područje ispred ulaza: zaraslo
Orijentacija ulaza: J (160°)
Promjer trima (cm): 570
Visina trima (cm): 340
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 250, stepenica 2: 320
Debljina zida (cm): 120
Širina vrata (cm): 105
Visina vrata (cm): 125
Širina unutra (cm): 330
Visina unutra (cm): 320
Volumen iznutra (m3): 16,67
Niša 1 (P/Š/V/D) (cm): 40 / 40 / 40 / 50
niša 2 (P/Š/V/D) (cm): 50 / 45 / 45 / 45
niša 3 (P/Š/V/D) (cm): 25 / 35 / 35 / 40

Trim B

Standort: Wald
Untergrund: geneigt
Verbunden mit: Trim
Nutzung: kaum genutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: Steinring teilweise
Stiege: keine
Steinform: plattig
Eingangsbereich: verwachsen
Eingangsseite: S (160°)
Trimdurchmesser (cm): 570
Trimhöhe (cm): 340
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 250, Stufe 2: 320
Wandstärke (cm): 120
Türbreite (cm): 105
Türhöhe (cm): 125
Innenraumbreite (cm): 330
Innenraumhöhe (cm): 320
Raumvolumen (m3): 16,67
Nische 1 (P/B/H/T) (cm): 40 / 40 / 40 / 50
Nische 2 (P/B/H/T) (cm): 50 / 45 / 45 / 45
Nische 3 (P/B/H/T) (cm): 25 / 35 / 35 / 40natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links