SVETA NEDJELJA – Uvale »na južnoj strani otoka«


Ime / Name
Sveta Nedjelja – Uvale »na južnoj strani otoka«

Code: SN-AU-10/13                                       

Uvala Crvene stijene  /  Uvala Lučišće  /  Uvala Donja Plasa  /  Uvala Jagodna


Uvala Crvene stijene

Code: SN-AU-10

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,13935°   Longitude: E 16,54838°

gore / Seitenanfang


Uvala Lučišće

Code: SN-AU-11

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14179°   Longitude: E 16,56540°

gore / Seitenanfang


Uvala Donja Plasa

Code: SN-AU-12

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,13400°   Longitude: E 16,59733°

gore / Seitenanfang


Uvala Jagodna

Code: SN-AU-13

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,13090°   Longitude: E 16,61077°

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links