VRBANJ – Trim »VJ-TR-35«


Ime / Name
Trim »VJ-TR-35«

Code: VJ-TR-35                                   


Adresa / Adresse
Vrbanj, Polje, bivši zaseok Rašnik

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,18656°    Longitude: E 16,64410° 
Visina / Höhe: 22 m

Zemljište / Grundstücke
15/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.05.2018 10:18:10


Informacije

Trim na području Rašnika sačuvan je samo do visine vrata i vjerojatno nije bio dovršen. U blizini se nalazi nekoliko izdubljenih kamenja (ptičje kupke – „lokve“?).

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Der Trim im Bereich Rašnik ist nur mehr bis Türhöhe erhalten und wurde vermutlich nicht fertig gestellt. In seiner Nähe befinden sich mehrere ausgehöhlte Steine (Vogeltränken?).

Lokve? / Vogeltränken?

Dana 02.05.2019 trim VJ-TR-35 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: šuma
Podloga: ravna
Povezan s: nesređnom kamenom gomilom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: kupola se srušila
Broj stepenica trima: ?
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: kamenito
Orijentacija ulaza: SI (40°)
Promjer trima (cm): 390
Visina trima (cm): ?
Visina stepenica (cm): stepenica 1: ?
Debljina zida (cm): 75
Širina vrata (cm): 65
Visina vrata (cm): 105
Širina unutra (cm): 170 – 240
Visina unutra (cm): ?
Volumen iznutra (m3): ?
Nema niše

Am 02.05.2019 wurde der Trim VJ-TR-35 besucht und näher untersucht:

Standort: Wald
Untergrund: eben
Verbunden mit: Steinhaufen ungeordnet
Nutzung: ungenutzt
Zustand: Kuppel fehlt
Anzahl der Trimstufen: ?
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: Steine
Eingangsseite: NO (40°)
Trimdurchmesser (cm): 390
Trimhöhe (cm): ?
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: ?
Wandstärke (cm): 75
Türbreite (cm): 65
Türhöhe (cm): 105
Innenraumbreite (cm): 170 – 240
Innenraumhöhe (cm): ?
Raumvolumen (m3): ?
Keine Nische

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links

Sekundarno naselje / Sekundärsiedlung »Rašnik«