GDINJ – Ruralna cjelina »Bonkovići«


Ime / Name
Ruralna cjelina / ländliche Einheit »Bonkovići«

Code: GJ-AA-05                               


Adresa / Adresse
Gdinj, Bonkovići

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12915°   Longitude: E 16,96421°
Visina / Höhe: 310 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Zaselak se sastoji od nekoliko kuća i djelomično je napušten. Plan prostornog planiranja preporučuje: U zaseok je sačuvana tradicijska arhitektura, uz minimalne intervencije suvremenim materijalima. Prilikom izgrade prostornog plana potrebo je predvidjeti revitalizaciju i obnovo izvorne tradicijske arhitekture bez širna građevnog područja.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Weiler besteht aus wenigen Häusern und ist zum Teil verlassen. Im Raumordnungsplan wird empfohlen: Traditionelle Architektur ist zu erhalten, mit minimalen Eingriffen von modernen Materialien. Bei der Erstellung des Raumordnungsplanes ist die Revitalisierung und Erneuerung der ursprünglichen traditionellen Architektur vorrangig ohne ein größeres Baugebiet vorzusehen.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Selo / Dorf Gdinj