VELO GRABLJE – Trim »GV-TR-81«


Ime / Name
Trim »GV-TR-81«

Code: GV-TR-81                             


Adresa / Adresse
Velo Grablje, u blizini ceste Veli – Malo Grablje / in der Nähe der Straße von Veli nach Mali Grablje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16685°   Longitude: E 16,51322°
Visina / Höhe: 214 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4405/3

Datum snimanja / Erfassungsdatum
06.10.2023 09:11:10


Informacije

Trim se nalazi uz cestu koja vodi od Velog Grablja prema Malom Grablju. Tu se, otprilike na pola puta, prema istoku otvara mala dolina. Trim se nalazi u masliniku na sjevernoj strani doline. Sagrađen je na jednoj od brojnih kamenih terasa i na jugu završava kamenim zidom. Ulazna strana jednostupanjskog trima izgrađena je u ravnoj liniji. Ovdje i na samom ulazu korišteni su moćni kameni blokovi. Trim je u vrlo dobrom stanju i vjerojatno će se još koristiti.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich nahe der Straße, die von Velo Grablje nach Malo Grablje führt. Hier, etwa auf halben Weg, öffnet sich Richtung Osten eine kleine Talschaft. Der Trim befindet sich in einem Olivengarten auf der Nordseite des Tales. Er wurde auf einer der vielen Steinterrassen errichtet und bildet das südliche Ende einer Steinmauer. Die Eingangsseite des einstufigen Trims ist geradlinig errichtet. Hier und am Eingang selbst wurden mächtige Steinquader verarbeitet. Der Trim ist sehr gut erhalten, und dürfte noch genutzt werden.

Ulaz / Eingang

Pogled prema jugozapadu / Blick nach Südwesten

Dana 06.10.2023 trim GV-TR-81 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: maslinik
Podloga: padina
Povezan s: uređenom kamenom gomilom
Upotreba: u upotrebi
Stanje: vrlo dobro uzdržati
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: JZ (210°)
Promjer trima (cm): 400
Visina trima (cm): 230
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 180
Debljina zida (cm): 100
Širina vrata (cm): 55
Visina vrata (cm): 100
Širina unutra (cm): 200
Visina unutra (cm): 200
Volumen iznutra (m3): 3,50
Nema niše

Am 06.10.2023 wurde der Trim GV-TR-81 besucht und näher untersucht:

Standort: Olivenhain
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: Steinhaufen geordnet
Nutzung: genutzt
Zustand: sehr gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: SW (210°)
Trimdurchmesser (cm): 400
Trimhöhe (cm): 230
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 180
Wandstärke (cm): 100
Türbreite (cm): 55
Türhöhe (cm): 100
Innenraumbreite (cm): 200
Innenraumhöhe (cm): 200
Raumvolumen (m3): 3,50
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links