STARI GRAD – Trim »SG-TR-B6«


Ime / Name
Trim »SG-TR-B6«
Code: SG-TR-B6                                       


Adresa / Adresse
Stari Grad, zapadno od Purkin Kuka / westlich von Purkin Kuk

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16959°   Longitude: E 16,59939°
Visina / Höhe: 271 m

Katastarska čestica / Grundstücke
3855

Datum snimanja / Erfassungsdatum
17.09.2015 11:06:48


Informacije

Stepenasti trim s dvije stepenice se nalazi na staze od Purkina Kuka prema Borovika. Stjenovit tlo unutar trima nije ravna. Ulaz je jednom bio zatvoren vratima.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der zweistufige Trim liegt am Weg von Purk Kuka nach Borovik. Der felsige Boden innerhalb des Trims ist nicht eben. Der Eingang war ehemals durch eine Tür verschlossen.

Ulaz / Eingang

Dana 30.04.2019 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: šuma
Podloga: padina
Povezan s: nije povezan, samostojeći, izoliran
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: zaokružen
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: Z (250°)
Promjer trima (cm): 460
Visina trima (cm): 270
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 165, stepenica 2: 210
Debljina zida (cm): 85
Širina vrata (cm): 75
Visina vrata (cm): 110
Širina unutra (cm): 260 – 290
Visina unutra (cm): 230
Volumen iznutra (m3): 9,13
Nema niše

Trim na padinu / Trim am Hang

Am 30.04.2019 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Wald
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: freistehend
Nutzung: ungenutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: rundlich
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: W (250°)
Trimdurchmesser (cm): 460
Trimhöhe (cm): 270
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 165, Stufe 2: 210
Wandstärke (cm): 85
Türbreite (cm): 75
Türhöhe (cm): 110
Innenraumbreite (cm): 260 – 290
Innenraumhöhe (cm): 230
Raumvolumen (m3): 9,13
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links