SVIRČE – Trim »SV-TR-39 (zapadni od dva trima)«


Ime / Name
Trim »SV-TR-39 (zapadni od dva trima / westlicher von zwei Trims)«

Code: SV-TR-39                                   


Adresa / Adresse
Svirče, Poljica, Jagodnarski Dolac

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14167°    Longitude: E 16,61740° 
Visina / Höhe: 476 m

Katastarska čestica / Grundstücke
2266/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.05.2016 11:47:49


Informacije

Prekrasna cjelina s dvije trime, kamenim zidovima, tor (?) i vodokotlićem nalazi se u Poljicima na području Česminove glave. Dva su trimi povezani su zidom sa sjeverne strane. Zajedno s cisternam ovo stvara mali dvorište između trime. Trim se vjerojatno više ne koristi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Ein schönes Ensemble aus zwei Trims, Steinmauern, einem Zwerch (?) und einer Zisterne befindet sich in Poljica in der Gegend Česminova glava. Die zwei Trims sind an der Nordseite mit einer Mauer verbunden. Zusammen mit einer Zisterne wird so ein kleiner Vorhof zwischen den Trims gebildet. Die Trims werden vermutlich nicht mehr genutzt.

Zapadni, manji od dva trime ima dvije stupenje. Druga faza je malo oštećena s lijeve strane. Ravna kupola je stoga prilično tanka na ovom području. U gotovo kvadratnom interijeru nalaze se dvije zidne niše, od kojih jedna vodi prema van.

Der westliche, kleinere der zwei Trims ist zweistufig. Die zweite Stufe ist an der linken Seite etwas beschädigt. Die flache Kuppel ist in diesem Bereich daher recht dünn. In seinem fast quadratischen Innenraum finden sich zwei Wandnischen, wobei eine davon ins Freie führt.

Ulazna stranica / Eingangsseite

tankozidna kupola / dünnwandige Kuppel

Dana 23.04.2021 trim SV-TR-39 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: padina
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: u upotrebi
Stanje: dijelovi su se srušili
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: I (110°)
Promjer trima (cm): 360
Visina trima (cm): 260
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 165 , stepenica 2: 195
Debljina zida (cm): 70
Širina vrata (cm): 75
Visina vrata (cm): 120
Širina unutra (cm): 200 – 220
Visina unutra (cm): 230
Volumen iznutra (m3): 5,39
Niša 1 (P/Š/V/D) (cm): 120 / 20 / 15 / 80
niša 2 (P/Š/V/D) (cm): 80 / 30 / 20 / 45

Am 23.04.2021 wurde der Trim SV-TR-39 besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: genutzt
Zustand: Teile abgestürzt
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: O (110°)
Trimdurchmesser (cm): 360
Trimhöhe (cm): 260
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 165 , Stufe 2: 195
Wandstärke (cm): 70
Türbreite (cm): 75
Türhöhe (cm): 120
Innenraumbreite (cm): 200 – 220
Innenraumhöhe (cm): 230
Raumvolumen (m3): 5,39
Nische 1 (P/B/H/T) (cm): 120 / 20 / 15 / 80
Nische 2 (P/B/H/T) (cm): 80 / 30 / 20 / 45

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Tvojni trim / Doppeltrim »SV-TR-40 (istočni / östlicher Trim)«
Objekt »Gustirna uz trime SV-TR-39/40« / Zisterne bei den Trims SV-TR-39/40