VELO GRABLJE – Ruralna cjelina »Velo Grablje«

Ime / Name
Ruralna cjelina »Velo Grablje«

Code: GV-AA-01                                         


Adresa / Adresse
Velo Grablje

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,17000°   Longitude: E 16,52100°
Visina / Höhe: 280 m

Zemljište / Grundstücke

3710, 3709, 3705, 3708, 3708, 3707, *415, *408, 3698/2, 3698/3, 3703/1, 3703/2, 3703/3, 3700, 3703/5, 3703/6, 3702, *410, 3701/1, 3701/2, 3701/3, *361, *360, 3689/1, 3689/2, 3689/3, 3688/1, 3688/2, 3688/3, 3684, *105, *109/7, 3685, *109/1, *109/2, *109/3, *109/4, *109/6, 3860/1, 3863/2, 3863/1, 3865, *109/5, 3869, *371, 3860/3, 3867/1, 3867/2, 3873/3, 3873/2, 3873/1, 3877/1, *107/2, 3877/5, 3877/4, 3877/2, 3877/3, 3871/2, 3871/1, *108/1, *108/2, *108/3, *108/4, 3872/2, 3872/1, *108/5, 4134/1, 4134/2, 4134/3, 4133, 4141/2, 4141/1, 4142/2, 4142/1, 4142/4, 4142/3, 4145, 4142/5, 4142/6, *262/1, *262/2, *262/3,4150, 4149/1, 4149/2, 4148/1, 4148/2, 4152/1, 4152/2, 4152/3, 4152/4, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4153/4, 4147, 4158, 4159/1, 4159/2, 4155/1, 4155/2, 4155/3, 4155/4, 4166/1, 4166/2, 4166/3, 4166/4, 4166/5, *373, 4162/2, 4162/1, 4165/4, *409, 4165/2, 3846, 3847, 3851, 3852/1, 3852/2, 3852/3, 3852/4, 3855, 3856, 3858/1, 3858/2, 3859/1, 3859/2, 3857, 3850, 3848, *113/2, 3706/1, 3706/2, 3706/3, 3706/4, *358, *114/1, *114/2, *114/3, *114/4, *114/5, *115/1, *115/2, *115/3, *115/4, *115/5, *113/1, 3860/1, *112/1, *112/2, *110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 4135/2, 4131/4, 4135/3, 4135/4, 4135/5, 4127/3, 4128, 4127/2, 4127/1, 4125/1, 4125/2, 4124, *246/3, *246/4, 4131/3, 4131/2, 3874, 3875, 3876, 4131/1, 4126/3, 4126/2, 4126/1, 3926, 3924, 3923, 3921/1, 3921/2, 3920/1, 3920/2, *411, *339, *412, 3925/1, 7895, 3925/2, 3925/3, 3925/4, 3925/5, 3925/6, 3880/2, 3880/3, *413, 3880/1, 3883, 3884, 3885/1, 3885/2, 3885/3, 3886, 3887/1, 3887/2, 3887/3, *123/1, *123/2, *123/3, 123/4, *118/1, *118/2, *118/3, 3888/1, 3888/2, 3888/3, *117, *119, *121/1, *121/2, *121/3, *122/1, *122/2, 3894/1, 3894/2, 3894/3, 3895, 3896, 3899, 3900, 3898, 3897, 3893/1, 3893/2, 3892, 3889/3, 3889/1, 3889/2, *120, 3890, 3889/4, 3902/1, 7890, 3940/1, *237, *239, *245, *340, 3940/2, 3940/3, 3939, *240, *238, 3935, *242/1, *242/2, *242/3, 3938/1, 3938/2, *241, 3937, 3936, *243, 3942/3, 3942/4, 3942/2, 3942/1, 3958/1, 3958/3, 3956, 3955/1, 3960, 3961, 3955/7, 3955/8, 3955/10, *195, *194, *193, *192, *190/1, *190/2, 190/3, *191/1, *191/2, 3962/2, 3962/1, *342, 3965, 3974, 3975, 3973, 3971, 3970, 3968, 3966, 3955/12, 3955/8, 3955/6, 3955/5, 3955/4, 3955/3, 3955/18, 3955/17, 3955/16, 3955/2, *351, 3954, 3952/2, *244/1, *244/2, 3943/1, 3943/2, 3943/3, 3944, 3945/2, 3945/3, 3945/8, 3945/7, 3945/6, *341, 3990, 3987, 3988, 3989/1, 3989/2, *180, *181, *182/1, *182/2, *184, *185, *186, 3976/1, 3976/2, 3977/2, 3977/1, 3978, 3983, 3998, 3997, *179/4, *179/3, 179/2, 179/7, 179/1, 179/6, 179/5, 3994, 3984/1, 3984/2, 3984/3, 4000, 4001, 4006/1, 4006/2, 4006/3, 4006/4, 4005, 4004, 4003, 4002, 4098/3, 4098/6, 4097, *132, 4094, 4095, 4096, *430, 4098, *429, 4090, 4091, *343, 4088, *397, 4073, 4072, *347, 4208, 4207/1, *346, 4207/2, 4207/3, 4207/4, 4207/5, 4207/6, 4207/7, 4207/8, *345, 4206/4, 4206/2, 4209/5, *330, 4190/2, 4190/1, 4190/3, 4191/1, 4191/3, 4191/2, 4192/1, 4192/2, *126/1, *126/2, *125, *124/1, *124/2, *124/3, 4194/1, 4194/2, 4193, 4178/22, 4148/21, 4178/7, *258/4, 4178/4, 4178/18, 4178/3, 4178/16, *384, *383, 4167/3, 4167/2, 4167/1, 4169, 4168, 4170/1, 4170/2, *324/1, *324/6, *324/5, 4146, 4172/1, 4172/2, 4172/3, 4180, 4182, 4185/1, 4185/2, 4185/3, 4185/4, 4185/6, 4185/5, 4181, 4173/1, 4173/2, 4178/1, 4178/2, 4178/10, 4178/17, 4178/5, 4178/6, 4178/19, 4178/20, 4178/8, 4178/9, 4178/10, 4178/11, 4138/2, 4138/1, 4139, 4140, 4175, *369/1, 4178/14, 4178/13, *256, *257, *258/1, *369/2, 4174, 4136/2, *255/2, 4137, 4136/1, *255/1, 4176, *258/1, *258/2, *258/3, *259/4, *259/3, *259/2, *259/1, *375, *344, *374, 4178/12, 4200, 4201, 4199/1, 4199/2, 4198/1, 4198/2, 4197/1, 4197/2, 4197/3, 4197/7, 4197/4, 4197/5, 4196, *414, *261, *260, 4135/1, *329, *406, *210, 4123/1, *356, *211, *147, *209, *212, *219/4, *220, *222, *214, *219/3, *219/1, *219/2, *218, *225/1, *225/2, *217/1, *217/2, *227, *208/1, *208/2, *205, 3928/2, 3930, *372, 3928/3, 3928/1, 3929, 3932, 3934, 3933, *236, *235, *233, *232, *231, *230, *228/2, *228/1, *229/1, *229/2, *203, *204, *202, *201, *199, *198, *197, *196, 3958/2, *200/1, *200/2, *155/1, *155/2, *154, *153, *152, *156, *157, *158, *159/1, *159/2, *159/3, *160, *161, *162, *163, *164, *165, *166, *167, *188, 3992/1, 3992/2, 3992/3, 3993, *168, *169, *171, *172, * 173, *174, *175, *176, *178, 7887, *149/4, *149/3, *149/5, *149/2, *149/1, *149/6, 4098/5, 4098/2, 4098/1, *331, *332, *396, 4098/4, *328, *327, 4103/1, 4103/2, 4103/3, *135, *134, *133, *131, *130, 4111/1, 4111/2, 4105, 4110/2, 4110/1, *129, *127/1, *127/4, *127/3, *127/2, 4107/1, 4107/2, 4107/3, 4116/1, 4116/2, 4116/3, 4112, *136, *137, *138/1, *138/2, *140, *141, 4114, 4115, *128/1, *128/2, 4117, *142, *143, *151, *148, *144, *145.

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.09.2015 17:45:00


Informacije

Selo Velo Grablje nalazi se na desetak kilometara udaljenosti, starom i novom cestom, od grada Hvara kojem administrativno pripada. Kao i sela Zoraće i Malo Grablje upotpunjuje okoliš grada Hvara ostvarujući specifični ruralni ugođaj ovog dijela otoka.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-4648


Info

Das Dorf Velo Grablje liegt etwa zehn Kilometer auf der alten oder neuen Straße von der Stadt Hvar entfernt, zu der es administrativ gehört. Wie die Dörfer Zoraće und Malo Grablje ergänzt es die Umgebung der Stadt Hvar und verwirklicht die besondere ländliche Atmosphäre dieses Teils der Insel.

I ovo je selo nastalo u XV (XVI st.,vjerojatno kao naseobina dviju patricijskih obitelji Ozora i Gazzara), a na svom području ima sačuvane arheološke i kulturno-povijesne spomenike od pretpovijesti do novog vijeka.

Das Dorf wurde im 15. Jh. (16. Jh., wahrscheinlich als eine Ansiedlung der zwei Patrizierfamilien von Ozora und Gazzari gegründet) und hat archäologische und kulturhistorische Denkmäler von der Vorgeschichte bis in die Neuzeit bewahrt.

Crkvica Sv. Vid je lijepo sačuvani primjerak starohrvatske arhitekture 9.-12. stoljeća. Od stambenih kuća, prema lokalnoj su predaji najstarije one obitelji Zaninović Šeperica i Zaninović Zoranić, te kuće Petrić i Budrović, no za njih nema točne datacije. Od navedenih se izradom ističu one obitelji Šeperica, okružene kamenim konolom, unutar čijeg je sklopa živjelo više obitelji istovremeno.

Die kleine Kirche des hl. Vitus ist eine wunderschön erhaltene Kopie der altkroatischen Architektur aus dem 9. bis 12. Jh. Die ältesten Häuser sind nach der Überlieferung die der Familien Zaninović Šeperica, Zaninović Zoranić, Petrić und Budrović, aber es gibt keine genauen Daten für sie. Von diesen sind besonders jene der Familie Šeperica erwähnt, die von Stein-konolen umgeben sind, und in denen mehrere Familien gleichzeitig gewohnt haben.

Velo Grablje nalazimo u popisima stanovništva provođenim od 17. stoljeća, kada je imalo 8 obitelji i ukupno 50 stanovnika. U to je doba otok Hvar bio pod vladavinom Venecije, koja je trajala do 1797. godine, a za čije je vladavine gospodarski napredak otoka i samog Grablja bio dosta ograničen.

Velo Grablje ist in Volkszählungen aus dem 17. Jahrhundert zu finden, als es 8 Familien und insgesamt 50 Einwohner hatte. Zu dieser Zeit war die Insel Hvar unter der Herrschaft von Venedig, die bis 1797 dauerte, und unter deren Herrschaft der wirtschaftliche Wohlstand der Insel und Velo Grabljes selbst sehr begrenzt war.

Uvođenjem poljoprivrednih kultura koje su postupno zamjenjivale stočarstvo u svojstvu primarne gospodarske djelatnosti, te dolaskom habsburške administracije 1797. godine koja uvodi određene inovacije, dolazi i do kontinuiranijeg razvoja i slijednog porasta broja stanovnika, kojih stoga u 18. stoljeću ima već četiri puta više –206, u 24 obitelji.

Mit der Einführung von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, die allmählich die Viehzucht als primäre wirtschaftliche Tätigkeit ersetzten, und mit Beginn der habsburgischen Verwaltung im Jahre 1797, die gewisse Neuerungen einführte, gibt es eine ständige Entwicklung und allmähliche Zunahme der Einwohnerzahl, die im 18. Jh. mit 24 Familien bereits viermal mehr ist.

Od 18. stoljeća se matične knjige vode u samom Velom Grablju, dok su se do tada za Grablje vodile u Hvaru, a od tada je prestao i običaj ukapanja grabaljskih pokojnika u hvarskim crkvama.

Ab dem 18. Jh. wurden die Geburtsverzeichnisse in Velo Grablje aufbewahrt. Vorher wurde in der Stadt Hvar aufgezeichnet und seitdem hat sich die Tradition aufgehört, die Verstorbenen von Grablje in den Kirchen von Hvar zu segnen.

Razdoblje posebnog gospodarskog prosperiteta, pa samim time i intenzivnog prostornog razvoja mjesta, počinje s 19. stoljećem, koje je započelo periodom francuske uprave (1805.-1813.) te se nastavilo pod Austro-Ugarskom. Tada je u Velom Grablju izgrađeno već 57 kamenih obiteljskih kuća, u kojima je živjelo 333 stanovnika u 56 obitelji. Austrougarska državna uprava pokrenula je izradu katastra za Grablje 1846. godine u sklopu sveobuhvatne državne katastarske izmjere.

Die Periode des besonderen wirtschaftlichen Wohlstands und damit die intensive räumliche Entwicklung des Ortes beginnt mit dem 19. Jahrhundert, das in der Zeit der französischen Verwaltung (1805-1813) begann und unter österreichisch-ungarischer Herrschaft fortgesetzt wurde. Zu dieser Zeit wurden 57 Steinhäuser in Velo Grablje gebaut, wo 333 Menschen in 56 Familien lebten. Die österreichisch-ungarische Staatsverwaltung leitete 1846 im Rahmen einer umfassenden Katastervermessung die Erstellung des Katasters für Grablje ein.

Grablje je, kao i čitava Dalmacija, u drugoj polovini 19. stoljeća doživjelo uzlet vinogradarstva – kada je 1860. godine Austrija ostala bez posjeda u Italiji, a francuskim i talijanskim vinogradima su harale bolesti filoksera. Smanjena ponuda prouzročila je nagli rast cijena vina i učinila vinogradarstvo vrlo isplativim, što je potrajalo sve dok 1891. godine Austrija nije omogućila uvoz jeftinih vina.

Grablje, wie auch ganz Dalmatien, erlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Wachstum der Weinberge – als 1860 Österreich in Italien ohne Land blieb, wurden französische und italienische Weinberge Opfer der Reblaus. Das reduzierte Angebot bewirkte einen starken Anstieg der Weinpreise und machte den Weinbau sehr profitabel und bis 1891 erlaubte Österreich nicht die Einfuhr von Billigweinen.

Za tog su prosperitetnog razdoblja izgrađene gotovo sve grabaljske kuće koje danas poznajemo, a koje su kasnije dograđivane i uređivane, kao i najveći dio javnih građevina, poput nove škole i župne crkve.

In dieser blühenden Zeit wurden fast alle heute bekannten Häuser in Grablje errichtet, die später verbessert und ausgebaut wurden, sowie die meisten öffentlichen Gebäude, die neue Schule und die neue Pfarrkirche.

Župna crkva Sv. Kuzme i Damjana u današnjem je obliku izgrađena 1886.g. na mjestu prijašnje iz 16. st.

Die Pfarrkirche der Heiligen Kuzma und Damian wurde in ihrem heutigen Aussehen im Jahre 1886. an der Stelle eines Vorgängerbaues aus dem 16. Jh. errichtet.

Početkom 19. stoljeća izgrađeno je groblje pokraj župne crkve, takozvana kopošonta, na kojem su Grabljani ukapali svoje pokojnike sve do izgradnje novog grobišta pomoću donacija iseljenih Grabljana početkom 20. stoljeća.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde ein Friedhof in der Nähe der Pfarrkirche, eine sogenannte kopošonta, gebaut, auf dem die Grabljaner ihre Verstorbenen bis zum Bau des neuen Friedhofs durch die Schenkungen der Grabljaner Auswanderer zu Beginn des 20. Jahrhunderts beerdigten.

Grablje je bilo ruralna komuna koja je svoje zlatne godine imala na prijelazu iz 19.-tog u 2o. stoljeće, u eri vinove loze i trgovačkih jedrenjaka.

Grablje war eine Landgemeinde, die an der Wende vom 19. zum 20. Jh. ihre Blütezeit hatte mit verschiedenen Weinbergen und Handelsschiffen.

Vrhunac razvoja mjesto je doživjelo početkom 20. stoljeća, kada je imalo gotovo 500 stanovnika, no taj se broj već do sredine 20. stoljeća prepolovio, da bi početkom 21. stoljeća na popisu bio svega 21 stanovnik, u 11 kućanstava.

Der Höhepunkt der Entwicklung war im frühen 20. Jahrhundert, als Velo Grablje fast 500 Einwohner zählte. Aber bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich diese Zahl halbiert, so dass es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur noch 21 Einwohner in 11 Haushalten gab.

Ali, kad je iza prvog svjetskog rata filoksera opustošila Dalmaciju, selo nije znalo koga bi za to krivilo – vinsku klauzolu, propast jederenjaka, filokseru ili svoju hudu sreću – pa se mjesto koje je do jučer bilo u naponu moći razbježalo u Čile, u rudnike i plantaže Južne Amerike. Oni koji su ostali u selu počeli su s proizvodnjom eteričnih ulja ružmarina i lavande. Već 1892. godine osnovana je Ružmarinska zadruga prva takva zadruga u Hrvatskoj i uopće prva zadruga na otocima. Nakon deset godina djelovanja Ružmarinska zadruga nabavila je moderne kotlove za destilaciju ružmarina pa se 1902. godine smatra početkom moderne proizvodnje eteričnih ulja u Hrvatskoj.

Aber als nach dem Ersten Weltkrieg die Reblaus Dalmatien verwüstete, wusste das Dorf nicht wem das Missgeschick zuzuschreiben war – der Weinklausel, dem Niedergang der Segelschifffahrt, der Reblaus oder ihrer Glücklosigkeit – so dass viele Einwohner von Velo Grablje und anderen Dörfern nach besseren Lebensbedingungen in den Plantagen Südamerikas und Australien suchten. Diejenigen, die im Dorf blieben, begannen ätherische Öle von Rosmarin und Lavendel zu produzieren. Die Rosmarin-Genossenschaft wurde 1892 als erste Genossenschaft in Kroatien und auf den Inseln gegründet. Nach zehnjähriger Tätigkeit hat die Genossenschaft moderne Kessel zur Rosmarindestillation erworben. 1902 gilt als der Beginn der modernen Produktion von ätherischen Ölen in Kroatien.

Dvadeseto je stoljeće dovelo i suvremene načine komunikacije: 1912. godine Grablje dobiva poštu, a 1921. telegraf, a zatim je 1939. godine izgrađena i cesta koja je preko Grablja povezala Stari Grad s Hvarom (asfaltirana 1969.), što je znatno olakšalo dopremu namirnica i otpremanje privrednih proizvoda i poštanskih pošiljaka.

Das zwanzigste Jahrhundert brachte die modernen Wege der Kommunikation: 1912 erhielt Grablje die Post und 1921 den Telegraphen. Dann im Jahr 1939 wurde die Straße gebaut, die gegenüber von Grablje Stari Grad mit der Stadt Hvar verbindet (seit 1969 asphaltiert) und die Lieferung von Lebensmittel, Industriegütern und Postsendungen wesentlich erleichterte.

Godine 1957. seljani su financirali i gradili odvojak ceste Hvar-Stari Grad koji vodi do Na Plot, te ga 1972. asfaltirali. Unutar samog mjesta svi su kolni putevi asfaltirani 1990. godine, a 2000. godine izgrađena je makadamska cesta do Malog Grablja i Milne.

Im Jahr 1957 finanzierten und bauten die Dorfbewohner die Verbindungsstraße vom Ort zur Straße Hvar-Stari Grad, die 1972 asphaltiert wurde. Im Dorf wurden 1990 alle Straßen asphaltiert und im Jahr 2000 die Schotterstraße nach Mali Grablja und Milna gebaut.

U Velo Grablje doveden je 1945. telefon, koji je razveden po kućama tek 2003, 1960-te izgrađena je u mjestu trafostanica, a 2007. je u potpunosti proveden vodovod. Javne cisterne izgrađene su 1946. i 1956. na Petroru.

In Velo Grablje wurde 1945 das Telefon eingeführt, das erst 2003 von den Häusern getrennt wurde. In den 1960er Jahren wurde der Transformator errichtet und 2007 die komplette Wasserversorgung durchgeführt. Die öffentlichen Zisternen wurden 1946 und 1956 in Petror gebaut.

Padu broja stanovnika tijekom 20. stoljeća uvelike su pridonijele loše povijesne okolnosti: prijelomna godina bila je 1914., kada su u Velo Grablje istovremeno došli filoksera i Prvi svjetski rat, u vidu talijanske okupacije i novačenja.

Der Niedergang der Bevölkerung während des 20. Jahrhunderts war weitgehend auf die schlechten historischen Umstände zurückzuführen: Das Schicksalsjahr war 1914, als nach Velo Grablje zur gleichen Zeit die Reblaus und der Erste Weltkrieg in Form italienischer Besetzung und Rekrutierung kamen.

Do 1918. kada su oboje završili, valuta je devalvirala, dio grabaljskih mladića poginuo je u ratu, vinogradi su bili potpuno uništeni, a promijenjeni su i socio-ekonomski odnosi jer je odumiranjem vinograda prestao i zakup zemlje tamo gdje je bio ugovoren „dok traje loza“.

Bis 1918, als beide endeten, entwertete sich die Währung, ein Teil von Grabaljes jungen Männern wurde im Krieg getötet, die Weinberge wurden vollständig zerstört und die sozioökonomischen Beziehungen wurden geändert, da die Weinberge aufgegeben wurden, Land verpachtet und vertraglich vereinbart „solange die Rebe weiter besteht“.

Grabljani su svojom iznimnom marljivošću prevladali teške okolnosti, te posao potražili u hvarskim kamenolomima, i okrenuli se sadnji aromatičnog bilja i drugih kultura.

Die Grabljaner waren geplagt von ihrem außergewöhnlichen Fleiß, die schwierigen Umstände zu überwinden, und sie suchten nach Arbeitsplätzen in den Hvarer Steinbrüchen und wandten sich dem Anbau von aromatischen Pflanzen und anderen Kulturen zu.

Usprkos teškoćama, u to su doba Grabljani pokrenuli još dva kulturna društva, od kojih je svako imalo svoju čitaonicu smještenu u privatnim kućama Grabljana. Plesovi i priredbe održavali su se nedjeljom i blagdanom, na otvorenom pred zgradom Zadruge ili u posebnoj dvorani s pozornicom.

Trotz der Schwierigkeiten wurden von den Grabljanern zu dieser Zeit zwei Kulturgesellschaften gegründet, von denen jede ihren eigenen Lesesaal in den Privathäusern von Grablje hatte. Tänze und Aufführungen fanden an Sonn- und Feiertagen statt, die vor dem Genossenschaftsgebäude oder in einem separaten Bühnensaal abgehalten wurden.

U tom je periodu Grablje dobilo i sportska društva, prvu privatnu trgovinu mješovitom robom, imalo gostionicu, mesnicu, dvije postolarske, te stolarsku i krojačku radionicu, što svjedoči o tome da je u civilizacijskom i kulturnom smislu Grablje živjelo životom malog grada. No o tome koliko je život grabaljskih žitelja bio i nadalje u mnogim aspektima iznimno okrutan i težak govori podatak da je još početkom 20. stoljeća prilikom izgradnje novog groblja uređeno 25 grobnica za odrasle , te njih čak 10 za djecu starosti do 7 godina.

In dieser Zeit entstanden in Grablje auch Sportvereine, der erste private Mischwarenhandel, eine Taverne, ein Metzger, zwei Töpfer und eine Zimmerei- und Schneiderwerkstatt, was bezeugt, dass im zivilisierten und kulturellen Sinne, man in Grablje wie in einer Kleinstadt gelebt hat. Aber das Leben der Bewohner von Grablje war in vielerlei Hinsicht immer noch äußerst grausam, und es wird berichtet, dass zu Beginn des 20. Jh. während des Bau des neuen Friedhofs 25 Gräber für Erwachsene und 10 für Kinder bis zu 7 Jahren errichtet wurden.

Drugi svjetski rat donio je novu talijansku okupaciju od 1941. do 1943., a po kapitulaciji Italije i njemačku okupaciju, tako da je u kući Tomičića bila smještena njemačka komanda na koju je 1944. izveden saveznički napad. Od 1943. do 1945. dio je mještana bio u zbjegu u El Shattu, dio mladića bio je u vojsci, te je vladao nedostatak radne snage koji je Zadruga pokušavala nadoknaditi organiziranjem zajedničkih radova.

Der Zweite Weltkrieg brachte eine neue italienische Besatzung von 1941 bis 1943. Durch die Kapitulation Italiens folgte die deutsche Besatzung. Im Hause von Tomicic bestand ein deutsches Kommando, auf das im Jahr 1944 ein alliierter Angriff erfolgte. Von 1943 bis 1945 waren einige der Dorfbewohner in El Shattu, ein Teil des jungen Männes war in der Armee und es gab einen Mangel an Arbeitskräften, den die Genosenschaft durch die Organisation gemeinsamer Arbeiten zu kompensieren versuchte.

U poslijeratnom periodu mjesto se još jednom oduprlo mogućem izumiranju i ostvarilo novi procvat, prije svega sadnjom lavande. Tijekom gospodarskog procvata koji je uslijedio nakon porasta cijene lavandinog ulja grabaljske su se kuće intenzivno obnavljale, a 1959. godine izgrađena je i nova zgrada pošte, na Malu Bandu (na žalost zatvorena već 1984. godine). U kazivanjima i literaturi često se ističe 1963. godina u kojoj su gotovo sve poljoprivredne kulture izvanredno uspjele, a proizvodi su prodavani po vrlo dobrim cijenama. U to je doba kulturni život Grablja pokretala aktivna Omladinska organizacija, od 1945. godine.

In der Nachkriegszeit war der Ort erneut vom möglichen Aussterben bedroht, erlangte aber eine neue Blüte vor allem durch Lavendelanpflanzung. Während des Wirtschaftsbooms im Zuge des Anstiegs der Preise für Lavendelöl wurden die Häuser von Grablje intensiv renoviert, und 1959 wurde in Mali Band ein neues Postgebäude errichtet (leider 1984 geschlossen). In Reden und Literatur wird häufig das Jahr 1963 hervorgehoben, in dem fast alle landwirtschaftlichen Kulturen bemerkenswert erfolgreich waren und die Produkte zu sehr guten Preisen verkauft werden konnten. Zu dieser Zeit wurde das Kulturleben von Grablje von einer aktiven Jugendorganisation geprägt, die 1945 ins Leben gerufen wurde.

Pad cijena lavande i drugih poljoprivrednih kultura, kao i promjena u načinu života i mogućnost mnogo ugodnije zarade radom u turizmu i drugim uslužnim djelatnostima označile su kraj čitave jedne ere u postojanju Velog Grablja koje je nakon pet stotina godina prestalo živjeti od obrađivanja svojih polja.

Der Fall der Preise für Lavendel und anderer landwirtschaftlicher Produkte, sowie die Änderungen des Lebensstils und die Chance der viel rentableren Einnahmen durch den Tourismus und anderen Dienstleistungstätigkeiten führten zum Ende von Velo Grablje, das nach fünfhundert Jahren aufgehört hat, an der Kultivierung seiner Felder zu arbeiten.

Tijekom druge polovice 20. stoljeća broj stanovnika se progresivno smanjivao, a Grabljani danas većinom žive u Hvaru. No njihova je odanost mjestu impresivna, pa je tako misa u grabaljskoj crkvi dobro posjećena svake nedjelje, a o većim je blagdanima, poput Božića, crkva i nadalje puna. Grabljani i dalje volontiraju kod obnove mjesta i zajedničkih radova, pa su tako Grabljani dobrovoljnim radom 2007. godine obnavljali pročelje Zadružnog doma povodom proslave njegove obljetnice.

In der zweiten Hälfte des 20. Jh. ist die Bevölkerung zunehmend zurückgegangen und die Grabljaner leben heute hauptsächlich in Hvar. Aber ihre Verbundenheit mit dem Ort ist beeindruckend. So wird die Messe in der Grabljaner Kirche jeden Sonntag gut besucht, und bei größeren Festen wie Weihnachten ist die Kirche immer noch voll. Die Grabljaner beteiligen sich weiterhin freiwillig an der Renovierung des Geländes und an gemeinsamen Arbeiten und so haben sich die Grabljaner im Jahr 2007 freiwillig gemeldet, um anlässlich des Jubiläums die Fassade des Genossenschaftshauses zu renovieren.

Iako je danas, zbog povijesnih prilika, selo skoro u potpunosti napušteno mnogi Grabljani svakodnevno dolaze u mjesto, obrađuju polja, slave svetu misu i druže se. Tako postoje boćarski klub «Levanda» i nogometni klub «Levanda» koji postižu izvrsne rezultate u natjecanjima.

Obwohl heute aufgrund historischer Umstände das Dorf fast vollständig verlassen ist, kommen täglich viele Grabljaner in ihren Ort, kultivieren die Felder, feiern die heilige Messe und pflegen die Geselligkeit. Es gibt auch den Boccaklub „Levanda“ und den Fußballverein „Levanda“, die im Wettbewerb hervorragende Ergebnisse erzielen.

Grabljani još uz Mjesni odbor i udrugu «Pjover» nastoje na čuvanju identiteta mjesta i njegovoj revitalizaciji.

Die Grabljaner sind bestrebt mit der Gemeindeverwaltung und dem Verein „Pjover“, die Identität des Ortes und seine Revitalisierung zu bewahren.

Velo Grablje predstavlja iznimno dobro očuvanu tradicijsku graditeljsku i ambijentalnu cjelinu, okruženu posebno vrijednim kultiviranim krajolikom, te je kao takvo upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih dobara. To znači da je za izvođenje bilo kakvih građevinskih radova unutar granica obuhvata zaštićene cjeline Velog Grablja zakonski nužno ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu.

Velo Grablje stellt eine außergewöhnlich gut erhaltene traditionelle architektonische und ökologische Einheit dar, die von besonders wertvollen Kulturlandschaften umgeben ist und als solche in das Register der Kulturgüter der Republik Kroatien eingetragen. Dies bedeutet, dass für die Ausführung von Bauarbeiten innerhalb der Grenzen des Schutzgebietes von Velo Grablje rechtlich die Zustimmung der Abteilung für Denkmalschutz in Split erforderlich ist.

(Udruga Pjover)


Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011.
Datum tiskanog izdanja: 04. 08. 2011.
Broj registra: Z-4648

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2011.
Veröffentlichungsdatum: 04. 08. 2011.
Registriernummer: Z-4648

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links

Kozervatorski elaborat nasela Velo Grablje
Informativna ploča »Etno-eko selo Velo Grablje« / Infotafel Etno-Ökodorf Velo Grablje
Udruga Pjover