POLJICA – Ladanjska kuća »Anđelinović-Angelini«


Ime / Name
Ladanjska kuća / Landhaus »Anđelinović-Angelini«

Code: PO-TG-02                                          


Adresa / Adresse
Poljica, ladanjska kuća Anđelinović-Angelini

Lokacija / Position
Latitude: N 43°    Longitude: E 16° 
Visina / Höhe: – m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Ladanjska kuća , negdašnjih zastražiško-poljičkih veleposjednika, Anđelinović-Angelini, kupili 1833. g. Godine 1837. obnovila su ga braća Duboković „Nadalin“ iz Pitve, kasnije u Jelsi, u smanjenom obliku i „s boljim ukusom“: Dr. Juraj (kasnije hvarski biskup), Matija-Mate i Ivan, kasniji gradonačelnik i obnovitelj Jelse. O tome svjedoči ploča na kući.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Das Landhaus der ehemaligen Großgrundbesitzer Anđelinović-Angelini aus Zastražišće-Poljica wurde 1833 verkauft. Im Jahr 1837 wurde es durch die Duboković-Brüder „Nadalin“ aus Pitve, später in Jelsa, in reduzierter Form und „mit besserem Geschmack“ umgebaut: Dr. Juraj (später Bischof von Hvar), Matthias-Mate und Ivan, später Bürgermeister und Erneuerer von Jelsa. Dies auf einer Gedenktafel auf dem Haus belegt.

U ovoj su kući 1930-ih godina redovito stanovali poljički učitelji i učiteljice, a posljednji vlasnik Duboković, Ivan (Zane) p. Nikole p. Matija, prodao ju je pred Drugi svjetski rat. Skromna je i bez posebnih ukrasa, a izdvaja se jedino maštovito isklesan „bucal“ (kruna cisterne).

Das Haus wurde in den 1930er Jahren regelmäßig von den Lehrern in Poljica bewohnt. Der letzte Besitzer, Ivan (Zane) Duboković p. Nikola p. Matija, verkaufte es vor dem Zweiten Weltkrieg. Es ist bescheiden und ohne besondere Verzierungen und zeichnet sich nur durch eine einfallsreich geschnitzte „bucal“ (Brunnenkrone) aus.

(Izvor / Quelle: Joško Kovačić: Župa Poljica na Hvaru)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Jelsa – Kuća / Haus »Dr. Niko Duboković Nadalini« 
Pitve – Kuća / Haus »Dubokovića dvori«
Poljica -Spomen ploča / Gedenktafel »Stabile ed adiacenze«
Prapatna – Kuća »Angelini (Angjelinović)«
Zastražišće – Kuća / Haus »Angelini (Angjelinović, kasnije / später Duboković Nadalini)«