RUDINA – Objekt »Svjetionik Rt Kabal«

Ime / Name
Objekt »Svjetionik Rt Kabal« / Leuchtfeuer am Kap Kabal

Code: RU-OS-01                                             


Adresa / Adresse
Rt Kabal

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19531°    Longitude: E 16,36690° 
Visina / Höhe: 16 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*613 (Stari Grad, Rudine)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
25.05.2012 10:20:00


Informacije

Svjetionik se nalazi na zapadnom kraju poluotoka Kabla. Nalazi se na visini od 10 metara, na litici i sastoji se od 6 m visokog čeličnog stupa obojenog bijelom bojom. Međunarodna oznaka – code: E3418

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Das Leuchtfeuer befindet sich am westlichen Ende der Halbinsel Kabal. Es steht in 10 m Höhe auf einer Klippe und besteht aus einer 6 m hohen weiß lackierten Säule aus Stahl. Internationaler Code: E3418


Linkovi / Links