STARI GRAD – Natpis »Rimski natpis zakrenuti za 90°«


Ime / Name
Natpis »Rimski natpis zakrenuti za 90°« / römische Inschrift um 90° verdreht

Code: SG-IN-28                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Vagonj 31, kuća Botteri

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18303°   Longitude: E 16,59708°
Visina / Höhe: 4 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*219/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
09.09.2016 09:19:13


Informacije

Na kući Vagonj 31 ugrađen je rimski spolije uvijen za 90 ° u zid kuće.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Am Haus Vagonj 31 ist eine römische Spolie, um 90° verdreht in die Hauswand eingemauert.

Natpis: / Inschrift:

L F VE MENTI MIORU XXV IM LIBERTA …

(= ? Moj duh je ranjiv? ostaviti 25 u slobodi?)

(= ? mein Geist ist verwundbar ? verlasse 25 in Freiheit ?)


Vagonj je ulica u središnjem dijelu Staroga Grada koja se iz pravca juga prema sjeveru spušta okomito na Srednju ulicu koju ’siječe‘ pod pravim kutem. Ta je ulica puna ostataka prošlosti koje bude zanimanje za neka davno prošla vremena i događaje. Da je ‚po Vaganju sve antiko‘ kako govore stihovi našeg pok. sugrađanina, g. Krešimira (Krešota) Dulčića, svjedoči i ovaj kamen sa antičkim – latinskim natpisom, ugrađen u pročelju kuće Botteri na sredini Vaganja, nasuprot kuće Pipi-Rokotovih. Tekst na tom kamenu nismo uspjeli prevesti, ali čitajući zaključujemo da se radi o rimskom nadgrobnom ili drugom prigodnom spomeniku u kojem se(između ostalog) spominju i riječi: menti (od mens ) i liberta(s) – duh i sloboda.

Vagonj ist eine Straße im Zentrum von Stari Grad, die von der Srednja-Straße rechtwinkelig nach Süden abzweigt. Die Straße ist voller historischer Reste, die das Interesse an längst vergangenen Zeiten und Ereignissen wecken. „In Vaganj ist alles antik“, wie die Verse des Stari-Graders Krešimir (Krešot) Dulčić bezeugen. Dies wird auch an dieser Stein mit einer altlateinischen Inschrift bezeugt, die in die Vorderseite des Botteri-Hauses mitten in Vaganj gegenüber dem Pipi-Rokotov-Haus eingebaut ist. Der fragmentare Text lässt darauf schließen, dass es sich um einen römischen Grabstein oder ein anderes Denkmal handelt, in dem (unter anderem) die Wörter erwähnt werden: Menti (von Geist) und Liberta (s) – Geist und Freiheit.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links