STARI GRAD – Natpis »IESVS DEVS MEVS« iznad vrata


Ime / Name
Natpis »IESVS DEVS MEVS« iznad vrata / Inschrift – Jesus, mein Gott – oberhalb der Türe

Code: SG-IN-33                                     


Adresa / Adresse
Stari Grad, Ulica Dr. Ante Starčevića 12

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18340°   Longitude: E 16,59808°
Visina / Höhe: 3 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*350/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
10.05.2019 09:25:20


Informacije

Natpis je na nazubljenom frizu, lijevo i desno od vrata.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die Inschrift befindet sich auf einem gezackten Fries, links und rechts vom Türsturz.

Na lijevoj strani vrata, slova na površinama koje gledaju desno, daju riječ IESVS, a na gledaju lijevo daju riječ SALVS.

Auf der linken Seite des Tores ergeben die Buchstaben auf den nach rechts gerichteten Flächen des Frieses das Wort IESVS, und auf den nach links gerichteten Flächen das Wort SALVS.

Na desnoj strani vrata, slova na površinama koje gledaju desno, daju riječ DDEVSMEUS, a na gledaju lijevo daju riječ ADIVTORMEVS.

Auf der rechten Seite des Tores ergeben die Buchstaben auf den nach rechts gerichteten Flächen des Frieses das Wort DDEVSMEUS, und auf den nach links gerichteten Flächen das Wort ADIVTORMEVS.

I    E    S    V    S                D    D    E    V    S    M    E    V    S
.  S    A    L    V    S                      A    D    I    V     T    O    R    ME   VS
Iesus Deus meus
salus a diutor? meus

(= Isuse, moj Bože, zastita za moju (jamu?, mina?)

Na samom nadvratniku nalazi se okrugli reljef.

(= Jesus, mein Gott, Schutz für meine (Mine?, Grube?)

Am Türsturz selbst befindet sich ein Rundrelief.

Natpis lijevo i desno od vrata / Inschrift links und rechts vom Türsturz

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Okrugli reljef na nadvratnik / rundes Relief am Türsturz