SVIRČE – Crkvica »Sv. Josipa«

Ime / Name
Crkvica »Sv. Josipa« / Die kleine Kirche des hl. Josef

Code: SV-CK-02                                    


Adresa / Adresse
Svirće,

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,15867°    Longitude: E 16,64403° 
Visina / Höhe: 112 m

Zemljište / Grundstücke
*167, 3783

Datum snimanja / Erfassungsdatum
12.05.2013 11:55:50


Informacije

U jugozapadnom dijelu naselja Svirče, uz lokalni put koji vodi prema Vrbanju, izgrađen je stambeni sklop «Šimunića dvori» u sklopu kojega je i crkva sv. Josipa. Crkvu je 1671. godine sagradio kanonik Nikola Šimunić sa svojom braćom (napis u nadvratniku vrata crkve). U Šimunića dvorima su tijekom XVII. i XVIII. stoljeća redovito odsijedali hvarski biskupi prilikom kanonskih pohoda Svirčima.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-5611, P-862


Info

Im südwestlichen Teil der Siedlung Svirče steht entlang des Weges nach Vrbanj der Wohnkomplex „Šimunića dvori“, in dem sich die Kirche des hl. Josef befindet. Die Kirche wurde 1671 vom Kanoniker Nicholas Šimunić und seinen Brüdern erbaut (Inschrift am Türsturz der Kirchentür). Während des 17. und 18. Jahrhunderts verweilten die Bischöfe von Hvar regelmäßig während der kanonischen Besuche auch in Svirče.

Crkva sv. Josipa pravokutnog je tlocrta, bez apside. Građena je priklesanim kamenom u mortu, a na sjevernom, zapadnom i južnom pročelju vidljivi su tragovi nadogradnje. Na glavnom, istočnom pročelju je portal sa polukružnom profiliranom lunetom u kojoj je postavljena u kamenu izrađena rustična glava sv. Josipa. Na nadvratniku je uklesana godina gradnje i natpis: «1671. ovi tempal bi sagradjen od bratje pokojnega Petra Šimunić» U zabatu glavnog pročelja izvorno je stajala trodijelna kamena preslica, koja se urušila, pa je 1969. godine zamijenjena novom, kamenom jednodijelnom preslicom.

Die Kirche zum hl. Josef hat einen rechteckiger Grundriss und keine Apsis. Die Wände wurden aus behauenen Steinen gemauert, an der Nord-, West- und Südfassade sind Spuren des ihres Aufbaus erkennbar. An der Hauptfassade (Ostfassade) befindet sich das Portal mit einer halbkreisförmigen Lünette mit dem rustikalen Kopf des hl. Josef. Auf dem Sturz ist das Baujahr und die Inschrift eingraviert: «1671. Diese Kirche wurde von den Brüdern des verstorbenen Petar Simunić gebaut“. Der Giebel der Hauptfassade hatte ursprünglich ein dreibogiges Türmchen das aber 1969 einstürzte und durch eine neues einbogiges ersetzt wurde.

Registra kilzutnih dobara Republike Hrvartske br. 03/2012, lista zaštićenih kulturnih dobara:
Broj registra: Z-5611
Rješenje: 13.4.2012

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 02/2016, Liste der geschützten Kulturgüter:
Registrierungsnummer: Z-5611
Entscheidung vom: 13.4.2012


Linkovi / Links

Kuća Šimunića / Haus Šimunić  
Napis u nadvratniku vrata / Inschrift am Türsturz