SVIRČE – Župna crkva »Sv. Magdalene«


Ime / Name
Župna crkva »Sv. Magdalene« / Pfarrkirche zur hl. Magdalena

Code: SV-CI-01                                    


Adresa / Adresse
Svirće

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16015°    Longitude: E 16,64971° 
Visina / Höhe: 87 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*259/1, *259/2, 4093

Datum snimanja / Erfassungsdatum
18.05.2013 09:28:10


Informacije

Župna crkva Sv. Marije Magdalene u Svirčima na otoku Hvaru izgrađena je godine 1777. na temeljima crkve iste svetice koja se spominje godine 1586. i još starije crkve Sv. Ilije koju spominje Hvarski statut iz 1331.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5742, P-867


Info

Die Pfarrkirche der hl. Maria Magdalena in Svirče wurde im Jahr 1777 auf den Grundmauern einer Kirche die 1586 erwähnt und einer noch älteren Kirche des hl. Elias, die im Hvarer Statut von 1331 erwähnt wird, errichtet.

Župa se osniva 1690. godine. Današnja župna crkva ima jednobrodna građevina s plitkom, četvrtastom apsidom, te dograđenom sakristijom. Samostojeći zvonik nalazi se južno od glavnog ulaza. Na glavnom pročelju je barokni portal profiliranih dovratnika s dijamantnim ukrasom u dnu. Nadvratnik barokne profilacije ima poluobli jastučić i otvoreni lučni zabat. Crkva ističe se autentično kupolom koju nema niti jedna crkva na otoka Hvaru.

Die Pfarre wurde 1690 gegründet. Die heutige Pfarrkirche ist einschiffig mit einer flachen, quadratischen Apsis und einer Sakristei. Der Glockenturm steht frei südlich des Haupteinganges. An der Hauptfassade befindet sich ein barockes Portal mit profilierten Türrahmen und Diamantdekoration unten. Der Sturz im Stile des Barocks mit halbkreisförmigen Polster hat einen offenen gewölbten Giebel. Die Kirche zeichnet sich authentisch durch eine Kuppel aus, die keine Kirche auf der Insel Hvar hat.

Velikim dijelom je dograđena, podvostručena, 1914. godine na poticaj i uz potporu ondašnjega splitskog i makarskog pomoćnog biskupa dr. Jurja Carića, rođenog u Svirčima, koji ju je posvetio te godine na blagdan Sv. Magdalene 22. srpnja.

Auf Anregung und Unterstützung des damaligen Bischofs von Split und Makarska Dr. Juraj Carić, geboren in Svirče, wurde die Kirche im Jahr 1914 durch große Zubauten verdoppelt. Dr. Juraj Carić weihte sie am Festtag der hl. Maria Magdalena, den 22. Juli, ein.

Blagdan, Sv. Magdalena – Svirče 22.07

Der Feiertag der hl. Magdalena wird am 22. Juli gefeiert.

Registra kilzutnih dobara Republike Hrvartske br. 03/2012, lista zaštićenih kulturnih dobara:
Broj registra: Z-5742
Rješenje: 28.8.2012

Čemprese su zaštičeni spomenik kulture.

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 02/2016, Liste der geschützten Kulturgüter:
Registrierungsnummer: Z-5742
Entscheidung vom: 28.8.2012

Die Zypressen sind ein geschütztes Kulturdenkmal.


Zvonik

Od izvorne crkve u Svirču iz 1777. godine sačuvana je samo barokna zvonika.

Glockenturm

Von der ursprünglichen Kirche in Svirče aus dem Jahr 1777 blieb nur der barocke Glockenturm erhalten.

Nakon natpisa na ulazu u toranj, plaćeni su troškovi (za obnovu?) stanovništva Svirče 1856. godine.

Nach der Inschrift am Turmeingang wurden die Kosten (für die Renovierung?) von der Bevölkerung von Svirče im Jahr 1856 geleistet.

Memorijska ploča „Anki Makjanić“ na istočnoj strani.

Gedenktafel „Anki Makjanić“ an der Ostseite.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Spomen ploča »Izgradnja crkve 1777« / Gedenktafel Bau der Kirche 1777
Spomen ploča »Dom moj« / Gedenktafel – Mein Zuhause
Natpis na ulazu u toranj / Inschrift am Turmeingang  
Spomen ploča / Gedenktafel Anki Makjanić