ZARAĆE – Crkvica »Sv. Stjepana«

Ime / Name
Crkvica »Sv. Stjepana« / kleine Kirche zum hl. Stefan

Code: ZR-CK-02                                         


Adresa / Adresse
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14618°   Longitude: E 16,53413°
Visina / Höhe: 2 m

Zemljište / Grundstücke
*88 (DKP Grablje)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
30.10.2014 11:19:09


Informacije

Andrija Bartučević (1584. – 1647.), unuk trećega Hortenzijeva sina Andrije, bio je ugledni kanonik, te je kao operarij hvarske katedrale jedan od najzaslužnijih za njezinu izgradnju. U svojoj oporuci iz 1647. godine govori da je „brazza dieci di long. Venetiani“ i traži da u njoj svećenik glagoljaš, „religioso ilirico“, govori dvanaest misa na godinu, za potrebe stanovnika okolnih sela.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Andrija Bartučević (1584 – 1647), ein Enkel des dritten Sohnes namens Andrija des Hortenzija Bartučević, war ein berühmter Domherr und Betreiber des Baues der Kathedrale von Hvar. In seiner Rede im Jahr 1647 sagt er dass „brazza dieci di long. Venetiani“ und forderte die Geistlichen auf, glagolitisch zu sprechen: „religioso ilirico“. Er hielt zwölf Messen pro Jahr für die Bewohner der umliegenden Weiler.

Početkom 17. stoljeća sagradio je crkvicu Sv. Stjepana ovdje, u Dubovom dolu na području nekretnine Bartučević.

Im frühen 17. Jh. errichtete er die Kirche des hl. Stefan hier auf dem Areal der Bartučević in Dubovo Dolje.


Linkovi / Links

Građevina / Gebäude »Grivičić-Bartučević«