ZARAĆE – Građevina »Grivičić-Bartučević (kasnije Raffaelli)«

Ime / Name
Građevina / Häuser »Grivičić-Bartučević (kasnije / später Raffaelli)«

Code: ZR-TG-04                                         


Adresa / Adresse
Zarače, Dubovica (Dubova Dol)

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14615°   Longitude: E 16,53402°
Visina / Höhe: 4 m

Zemljište / Grundstücke
*84, *85, *86, *87, (*88), *89, *90/1, *91 (DKP Grablje)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
30.10.2014 11:10:00


Informacije

U zapadnom dijelu uvale Dubovica smjestio se skup ladanjsko-gospodarskih građevina Grivičić-Bartučević i Raffaelli kao središte imanja Dubovi Dol, koji se spominju od 16. stoljeća. Ovo imanje se u 19. stoljeću procjenjivalo na 40 hektara obradive zemlje i 210 hektara pašnjaka i šume. Prvi se put spominje kao vlasništvo Grivičića početkom 13. stolječa. U njihovom je vlasništvo do sredine 16. stolječa, kada ga nasljeđuju Bartučevići, a potom obitelj Raffaelli.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
RST 1319-1988


Info

Im westlichen Teil der Dubovica Bucht gab es eine Reihe von Wirtschaftsgebäuden der Grivičić-Bartučević und Raffaelli als Zentrum des Dubova Dol, das seit dem 16. Jh. erwähnt wird. Dieses Anwesen wurde im 19. Jh. auf 40 Hektar Ackerland und 210 Hektar Weiden und Wäldern geschätzt. Es wird zum ersten Mal als Eigentum der Grivičić zu Beginn des 13. Jh. erwähnt. In ihrem Besitz war es bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, als es von den Bartučević geerbt wurde, und dann von der Familie Raffaelli.

Najstarija kuća u Dubovici je prizemnica sagrađena odmah iznad plaže. Pored nje su još tri manje prizemnice i velika katnica s tri lurninara na krovu i, ograđenim dvorištem u začelju kuće. U Kaptolskom arhivu u Hvaru čuva se crtež posjeda Dubovi dol, pod imenom „Vigna Bertuzzi“ iz 16. stolječa, koji uz žalo u Dubovici prikazuje obrambeni zid s manjorn kulom.

Das älteste Haus in Dubovica ist ein ebenerdiges Haus direkt oberhalb des Strandes. Darüber hinaus gibt es drei kleinere sowie ein großes Stockhaus mit drei Gaupen am Dach und einen umzäunten Hof auf der Rückseite. In den Archiven des Kaptol-Archivs in Hvar befindet sich eine Zeichnung des Dubov-Gutshofs, genannt „Vigna Bertuzzi“ aus dem 16. Jh., der den Strand von Dubovica mit Verteidigungsmauer mit kleinen Turm zeigt.

Crkva Sv. Stjepana na području nekretnine Bartučević koju je početkom 17. st. sagradio hvarski kanonik don Andrija Bartučević.

Die Kirche zum hl. Stefan im Anwesen der Bartučević wurde im frühen 17. Jh. durch den Hvarer Kanonikus Don Andrij Bartučević gebaut.


Linkovi / Links

Uvala / Bucht Dubovica (Dubovi dol)
Crkvica »Sv. Stjepana« / kleine Kirche zum hl. Stefan