ZARAĆE – Ljetnikovac »Kasandrić«

Ime / Name
Ljetnikovac / Sommerhaus »Kasandrić«

Code: ZR-TG-05                                         


Adresa / Adresse
Zarače, Dubovica

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14569°   Longitude: E 16,53399°
Visina / Höhe: 5 m

Zemljište / Grundstücke
*92, *93/1, *93/2, 1576, 1577 (DKP Grablje)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
30.10.2014 11:14:00


Informacije

Ljetnikovac je sagrađen u drugoj polovini 18. stoljeća. Proširen je u 19. stoljeću i svakako je najočuvaniji barokni ljetnikovac hvarske komune. Sagrađen je na izbočini koja sa zapada zatvra plitku uvalu. Sagradila ga je obitelj Gargurić-Kasandrić. Sastoji se od velike jednokatnice s dvorištem i nizom pomoćnih prostorija. U prizemlju je velika konoba koja je služila velikom imanju koje se pružalo u začelju uvale. Na pročeljima su ugrađeni su brojni gotički ulomci.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
RST 514-1971, RST 903


Info

Das Herrenhaus wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut. Es ist sicherlich das am besten erhaltene barocke Sommerhaus der Gemeinde Hvar. Es wurde auf einem Felsvorsprung gebaut, der eine flache Bucht im Westen umschließt. Das Haus wurde von der Familie Gargurić-Kasandrić erbaut und besteht aus einem großen einstöckigen Gebäude mit Innenhof und mehreren Wirtschaftsräumen. Im Erdgeschoss befindet sich eine große Taverne, die das große Anwesen bediente, das sich über die Bucht erstreckte. An den Fassaden wurden zahlreiche gotische Fragmente installiert.

Gargurić Kasandrić (Gargurich Cassandrich), hvarska građanska obitelj, nastala 1698. vjenčanjem Ivana Gargurića (rođ. 1667) i Lucije Kasandrić (1680–1708). Pripadnici obitelji dvojnim su se prezimenom služili od druge polovice XIX. st.; u XX. st. isključivo su Kasandrić.

Die bürgerliche Familie Gargurić Kasandrić entstand 1698 durch die Heirat von Ivan Gargurić (geboren 1667) und Lucija Kasandrić (1680-1708). Den Doppelnamen trug die Familie bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert nannten sie sich nur noch Kassandrić.

Gargurić Kasandrići primljeni su 1804. u plemstvo Nina. U XIX. st. imali su posjede na Hvaru, Braču i Visu te mnoge nekretnine.

Die Gargurić Kasandrići wurden 1804 in den Adel von Nin aufgenommen. Im 19. Jahrhundert besaßen sie Besitztümer in Hvar, Brač und Vis und viele Immobilien.

Najistaknutiji pripadnik obitelji bio je Petrov unuk, publicist i književni povjesničar Petar Kasandrić. Njegovi bratići, braća Petar (1834–93), Ivan (1836–1903) i Nikola (1838–1910), kapetani duge plovidbe, bili su osvjedočeni hrvatski rodoljubi. Ivanov sin Ivan (1879–1948) doktorirao je teologiju u Innsbrucku 1903. i predavao na bogoslovijama u Zadru i Splitu. Nećak mu je bio pravnik, povjesničar i publicist Ivan Kasandrić.

Das prominenteste Familienmitglied war Petars Enkel, der Publizist und Literaturhistoriker Peter Kasandrić. Seine Cousins, die Brüder Peter (1834-93), Ivan (1836-1903) und Nikolaus (1838-1910), waren Kapitäne auf Segelschiffen und kroatische Patrioten. Ivan’s Sohn Ivan (1879-1948) promovierte 1903 in Innsbruck in Theologie und lehrte an der theologischen Hochschule in Zadar und Split. Sein Neffe war der Rechtsanwalt, Historiker und Publizist Ivan Kasandrić.

Poznata je kuća Kasandrić u Hvaru.

Berühmt ist auch der Palast der Kasandrić in der Stadt Hvar.


Linkovi / Links

Uvala / Bucht Dubovica (Dubovi dol)
Kuća Kasandrić u Hvaru / Haus Kasandrić in Hvar