HVAR – Bista »Fra Fulgencije Carev«

Ime / Name
Bista »Fra Fulgencije Carev« / Büste des Fra Fulgencije Carev

Code: HV-MO-02                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Šetalište put Križa 13

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16889°   Longitude: E 16,44345°
Visina / Höhe: 3 m

Zemljište / Grundstücke
519/4

Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.10.2014 09:33:01


Informacije

Bista Fulgencija Careva između V. i VI. postaje Puta križa, djelo J. Gregova, predstojniku franjevačkog samostana, podignuto je 2011. godine.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die Büste des Fulgencij Careva zwischen der V. und VI. Kreuzwegstation ist ein Werk des Paters Joachim Greg, dem Leiter des Franziskanerklosters und wurde im Jahr 2011 errichtet.

Natpis:

FRA FULGENCIJE CAREV
FRANJEVAC O.F.M.
KAŠTEL GOMILICA *1826
HVAR +1901
GVARDIJAN HVARSKOG
SAMOSTANA
PROVINCIJAL PROVINCIJE
SV. JERONIMA – ZADAR
NADBISKUP SKOPSKI – 1879
BISKUP
HVARSKO-BRAČKO-VIŠKI – 1889

Inschrift:

Pater Fulgencio Carev
Franziskaner O.F.M.
*1826 Kaštel Gomilica
+1901 Hvar
Vorstand des Hvarer
Klosers
Provinzial der Provinz
Sv. Jerome in Zadar
1879 Erzbischof von Skopje
Bischof
von Hvar-Brac-Vis 1889


Linkovi / Links