HVAR – Objekt »Tri piramide na zidinama do Palace Hotel Elisabeth«


Ime / Name
Objekt »Tri piramide na zidinama do Palace Hotel Elisabeth« / 3 Steinpyramiden auf der Begrenzungsmauer zum Palast-Hotel

Code: HV-OB-10                                     


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Sveti Marak

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,17274°   Longitude: E 16,44120°
Visina / Höhe: 3 m

Zemljište / Grundstücke
424

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.04.2021 10:17:00


Informacije

Tri kamene piramide na graničnom zidu hotela Elisabeth rađene su po uzoru na piramide na zidu luke Mandrać. Instalirani su tijekom obnove hotela Palace Hotel Elisabeth 2020. godine.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die drei Steinpyramiden auf der Begrenzungsmauer zum Hotel Elisabeth wurden den Pyramiden auf der Kaimauer des Hafens Mandrać nachempfunden. Sie wurden im Zuge der Renovierung des Palace Hotel Elisabeth im Jahr 2020 aufgestellt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

4 piramide na zidinama stare luke Mandrać / 4 Steinpyramiden am Hafen Mandrać