HVAR – Objekt »Četiri piramide na zidinama stare luke Mandrać«


Ime / Name
Objekt »Četiri piramide na zidinama stare luke Mandrać« / 4 Steinpyramiden auf der Begrenzungsmauer zum alten Hafen Mandrać

Code: HV-OB-06                                     


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Mandrać

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17250°   Longitude: E 16,44140°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4536

Datum snimanja / Erfassungsdatum
17.02.2018 13:36:00


Informacije

Na početku 17. stoljeća podignute su četiri kamene piramide na rivičnom zidu luke Mandrac.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurden auf der Kaimauer des Hafens Mandrać vier Steinpyramiden aufgestellt.

Sredinom travnja 2014. godine, piramida sa sjeveroistočnog uglu hvarskog Mandraća srušena je kamionom i teško oštećena. Uskoro je obnovljena i ponovno postavljena u svibnju iste godine.

Mitte April 2014 wurde die Pyramide an der nordöstlichen Ecke des alten Hafens Mandrać durch einen Lastwagen abgerissen und schwer beschädigt. Sie wurde bald wieder restauriert und im Mai desselben Jahres wieder aufgestellt.


Na piramidama na zidu rive luke Mandrać modelirane su još tri kamene piramide. Instaliranili su na graničnom zidu hotela Elisabeth u sklopu obnove hotela Palace Hotel Elisabeth 2020. godine.

Drei weitere Steinpyramiden wurden den Pyramiden auf der Kaimauer des Hafens Mandrać nachempfunden. Sie wurden auf der Begrenzungsmauer zum Hotel Elisabeth im Zuge der Renovierung des Palace Hotel Elisabeth im Jahr 2020 aufgestellt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Objekt »Mandrač« /  alter Hafen Mandrać
3 piramide na zidinama do Palace Hotel Elisabeth / 3 Steinpyramiden beim Hotel Elisabeth