JELSA – Povijesni lokalitet »Tor«


Ime / Name
Povijesni lokalitet / historischer Ort »Tor«

Code: JE-PO-02                              


Adresa / Adresse
Jelsa, Tor

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14840°   Longitude: E 16,69682°
Visina / Höhe: 235 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*396

Datum snimanja / Erfassungsdatum
18.05.2012 10:30:00


Informacije

Da bi zaštitili svoj teritorij – horu, sagradili su dvije stražarske kule na dominantnim položajima. Ilirsko-grčka tvrđava Tor iz IV. st. pr. Krista kontrolira istočni prilaz teritoriju Farosa. Odavde se mogu slati dimni ili vatreni signali u Faros preko kule na Maslinoviku, udaljene od Tora samo 7,5 km prema sjevero-zapadu.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
RST-0028-1962


Info

Um das Gebiet „Pharos“ zu schützen wurden zwei Wachtürme in beherrschender Lage errichtet. Der griechisch-illyrischen Turm „Tor“ aus dem 4. Jh. v. Chr. kontrollierte den östlichen Zugang zum Gebiet von Pharos. Von hier aus konnte man Rauch- oder Feuersignale zu den nur 7,5 km nordwestlich entfernten Turm „Maslinovik“ senden.

Bolje sačuvana je ona na brdu Tor (od romanski turres, što znači kula) poviše Jelse. Radi se o pravokutniku oko 7,4 x 6,2 m, visine 6 m (5 redova blokova, zajedno s vratima na južnoj strani, bilo je dodano za vrijeme restauracijskih radova 1974. godine), koja stoji na brežuljku 235 m nadmorske visine, gledajući na istočni, sjeverni i zapadni dio područja, udaljena 10 km od Farosa. Ispred kule nalazi se masivni bedem koji vjerojatno predstavlja ranije prethistorijsko utvrđenje. Mala iskapanja izvršena su ovdje u 1960-im i ona su otkrila lokalne i grčke artefakte.Pharos senden.

Besser erhalten ist der auf dem Hügel Tor (aus dem lateinischen turres – was Turm bedeutet) oberhalb von Jelsa. Er hat einen rechteckige Grundriss von etwa 7,4 x 6,2 m, eine Höhe 6 m, und befindet sich auf einem Hügel in 235 Meter über dem Meeresspiegel mit Blick auf die östlichen, nördlichen und westlichen Teil des Gebietes, nur 10 km vom alten Faros (Stari Grad) entfernt. Während Restaurierungsarbeiten im Jahr 1974 wurden 5 Blockreihen, gemeinsam mit den Türen auf der Südseite aufgenommen. Vor dem Turm befindet sich ein massives Bollwerk, wohl Reste einer früheren prähistorischen Festung. Im Zuge kleinerer Ausgrabungen im Jahr 1960 wurden hier lokale und griechische Artefakte gefunden.

Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno. Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Broj registra RST-0028-1962

Unbewegliches kulturelles Kulturgut. Register der Kulturgüter der Republik Kroatien: Registriernummer RST-0028-1962

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

grčka kula / griechischer Turm Maslinovik