STARI GRAD – Crkva »Sv. Jerolima«


Ime / Name
Crkva »Sv. Jerolima« / Kirche des hl. Hieronymus

Code: SG-CI-08                                               


Adresa / Adresse
Stari Grad, Obala hrvatskih branitelja

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18565°   Longitude: E 16,59006°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*943, *944, *945/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
16.05.2013 09:00:00


Informacije

Gotička crkvica sv. Jerolima u Starom Gradu podignuta je uz more na sjeverozapadnom dijelu uvale, vjerojatno, starijim temeljima. Mala srednjovjekovna crkvica na moru sagrađena prije 1487., možda već u 14. st. (1385. god.?). Uz crkvu se nalazi eremitaž, kuća – samostan za fratre pustinjake kojeg 1487. osniva svećenik Nikola Barbeta. Nakon 1529. gradi se oratorij za picokare (dominikanke trećeretkinje) koje su trebale stalno boraviti u samostanu no njihov boravak u njemu nije dugo trajao. Nakon njih, samostan nastanjuju svećenici glagoljaši, ali i oni uskoro odlaze jer se njihovom boravku, sredinom 17. st., protive dominikanci. Tada je samostan vjerojatno napušten. Prema legendi, u to se vrijeme od crkve do druge strane uvale zatezao lanac koji je priječio ulaz u luku.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5086, RST 18 (Crkva Sv. Jerolima sa hospicijem)


Info

Die gotische Kirche des hl. Hieronymus in Stari Grad wurde am Meer im nordwestlichen Teil der Bucht errichtet wahrscheinlich auf älteren Fundamenten errichtet. Die kleine mittelalterliche Kirche wurde vor 1487 gebaut, vielleicht schon im 14. Jahrhundert (1385 ?). Neben der Kirche befindet sich die Erimitage. Haus und Kloster wurden von im Jahr 1487 von dem Einsiedlermönch Nikola Barba gegründet. Nach 1529 wurde das das Oratorium für picokare (Dominikanische trećeretkinje) gebaut, nach oben, die im Kloster, aber ihr Aufenthalt in es dauerte nicht lange geblieben waren gerade sollten. Nach ihnen wurde das Kloster von Glagolitischen Priestern bewohnt, aber von ihnen bald verlassen, weil ihr Aufenthalt, Mitte des 17. Jh., Gegen die Dominikaner. Dann wurde das Kloster wahrscheinlich aufgegeben. Der Legende zufolge schloss die Kirche damals die Tür zur anderen Seite der Bucht und verhinderte so den Zugang zum Hafen.

Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom pokrivena je krovom od kamenih ploča. U niši na pročelju južne strane crkve je postavljena je replika kipa Gospe od mora koji prikazuje Bogorodicu s Djetetom na prijestolju gotičkog stila. Kip je oštećen pri napadu Turaka 1571.

Der einschiffige Bau mit halbkreisförmiger Apsis ist mit einem Steinplattendach gedeckt. In einer Nische an der Fassade der Südseite befindet sich eine Replik der Statue Unserer Lieben Frau vom Meer die die Madonna mit Kind auf einem Thron im gotischen Stil zeigt. Die Statue wurde bei dem Angriff durch die Türken im Jahr 1571 zerstört.

Crkva je bila razorena u turskom napadu 1571. U obnovi koja je uslijedila, crkvica je dograđena. Nakon tog napada, crkvici je nadograđena kvadratična dogradnja na pročelju – hospicij. Na vrhu pročelja je rozeta u obliku četverolisne djeteline. Iznad portala je reljef sv. Jerolima s lavom u pustinji te natpis na mletačkom narječju.

Die Kirche wurde durch den türkischen Angriff von 1571 zerstört. In der darauffolgenden Rekonstruktion wurde die Kirche gebaut. Nach diesem Angriff wurde die Kirche im Bereich der Fassade erweitert. Oben in der Giebelwand befindet sich eine Rosette in Form eines Vierfachklees. Über dem Portal befindet sich das Relief von St. Jerome mit einem Löwen in der Wüste und einer Inschrift in venezianischem Dialekt.

Sjeverno od crkve, s druge strane šetnice, nalazi se nekadašnji stan za fratre pustinjake – eremitaž. U 17. st. je služio kao konačište za putnike. Kasnije služi kao lazaret za brodove u karanteni, a koji su se sidrili u luci današnjeg gradskog kupališta dok su čekali dopuštenje za ulazak u luku.

Nördlich der Kirche, auf der anderen Seite der Promenade, war einst eine Einsiedelei – das Wohnhaus der Eremiten. Im 17. Jahrhundert diente es als Gastunterkunft. Später wurde es als Quarantäne für Schiffe die unter Quarantäne standen verwendet, vor dem Hafen der heutigen Stadt ankerten und auf die Erlaubnis warteten, in den Hafen einzulaufen.

Od 1966. u zgradi samostana se nalazi restoran Eremitaž koji svojim imenom čuva sjećanje na nekadašnju namjenu. Kuća iza crkve, je najkasnije sagrađena i to kao ribarsko spremište. Od 1976. godine u crkvi djeluje galerija suvremene umjetnosti.

Seit 1966 befindet sich im ehemaligen Hospiz das Restaurant Eremitaž dessen Name die Erinnerung an den früheren Zweck bewahrt. Das Haus, hinter der Kirche, wurde vor kurzem als Angeldepot ausgebaut. Seit 1976 beherbergt die Kirche eine Galerie moderner Kunst.

Crkva i susjedna zgrada registrirani godine pod brojem Z-5086 pod kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Die Kirche und das Nebengebäude wurden mit der Nummer Z-5086 unter den Kulturgütern der Republik Kroatien registriert.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Reljefna ploča iznad portala / Relief über dem Portal
Natpis iznad portala / Inschrift über dem Portal
Reljef „Gospa od mora“ / Relief „Muttergottes vom Meer“ 
Bivši Eremitaž / ehemalige Eremitage