STARI GRAD – Kuća »Sklop kuća Bervaldi Gelineo«


Ime / Name
Kuća »Sklop kuća Bervaldi Gelineo« / Gebäudekomplex Bervaldi Gelineo

Code: SG-TG-06                                      


Adresa / Adresse
Stari Grad, Ulica Ruđera Boškovića

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18330°   Longitude: E 16,59979°
Visina / Höhe: 3 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*629/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
22.05.2013 16:19:20


Informacije

Ljetnikovac obitelji Dujmiceo, kasnije Gelineo-Bervaldi, i danas se ističe velikim, ograđenim dvorištem te nadsvođenim prolazima i terasom. Sagrađen je krajem 16. ili početkom 17. stoljeća, a u kasnije je znatno preinačen, posebno na istočnom dijelu. Prostrani gospodarski dijelovi sklopa koji komuniciraju s dvorištem svjedčce o gospodarskoj snazi ove obitelji.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Am Sommerhaus der Familie Dujmiceo, später Gelineo-Bervaldi, fällt heute insbesonders sein großer, umzäunter Hof mit Übergang und Terrasse auf. Das Haus wurde am Ende des 16. oder zu Beginn des 17. Jahrhunderts erbaut und später, besonders im östlichen Teil, erheblich verändert. Die Wirtschaftsräumlichkeiten in Verbindung mit dem Hof zeugen von der wirtschaftlichen Stärke dieser Familie.

Obitelj Bervaldi je bogata starogradska obitelj koja se prvi put spominje krajem XVI. st. Posjednici su velikih imanja (u XVIII. stoljeću posjeduju čak imanja kod trevisa u Italiji), kuća u Starom Gradu, Hvaru i Visu, naručitelj su crkvenih oltora (glavni oltar u župnoj crkvi Sv. Stjepana naručio je osobno Antun Bervaldi od Pavla Tremignona u Veneciji 1698. godine).

Die Familie Bervaldi war eine reiche Stari Grader Familie, die erstmals Ende des 16. Jh. erwähnt wurde. Die Eigentümer waren Großgrundbesitzer (im 18. Jh. hatten sie sogar Besitzungen in der Nähe von Treviso in Italien), hatten Häuser in Stari Grad, Hvar und Vis und stifteten Altäre (der Hauptaltar in der Pfarrkirche. St. Stephan wurde im Jahr 1698 von Antun Bervaldi bei Pavla Tremignona in Venezien persönlich bestellt).

Krajem XVIII. st. Bervaldi se povezuju obitelj Gelineo, obitelji trgovaca i brodara. Kuća Gelineo – Bervaldi isticala se unutarnjim uređenjem i udobnošću, jer su u njoj tijekom XVIII, i XIX. st. odsjedali hvarski biskupia za posjeta Starome Gradu.

Am Ende des 18. Jh. verbanden sich die Bervaldi mit der Familie Gelineo, einer Familie von Händlern und Reedern. Das Haus Gelineo – Bervaldi war im Inneren reich dekortiert und komfortabel, weil während des 18. und 19. Jh. die Hvarer Bischöfe hier abstiegen, um Stari Grad zu besuchen.

Luka Bervaldi Lucić (Lučić), Stari Grad, 14. siječnja 1867. – Stari Grad, 26. srpnja 1932., je bio hrv. skupljač narodnih pjesama i hrvatski pjesnik i pisac.

Luka Bervaldi Lucić (Lučić), geboren in Stari Grad am 14. 1. 1867, gestorben an 26. 7. 1932 in Stari Grad, war ein Sammler von Volksliedern, kroatischer Dichter und Schriftsteller.

Josip Bervaldi (Stari Grad, 30. prosinca 1871. – Split, 6. lipnja 1943.) je bio hrvatski katolički svećenik, crkveni povjesničar i arheolog.

Josip Bervaldi (Stari Grad, 30. Dezember 1871 – Split, 6. Juni 1943) war kroatischer katholischer Priester, Kirchenhistoriker und Archäologe.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Salon Gelineo-Bervaldi u gradskom muzeju / Salon Gelineo-Bervaldi im Stadtmuseum
Kapelica »Sv. Vinko Veronskog« / Bildstock des hl. Vincents von Verona